Д-р Николай Добрев е  директор на Фонд за лечение на деца в чужбина към Министерството на здравеопазването, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.


Специално за puls.bg д-р Николай Добрев коментира резултатите от одита на Сметната палата, според които 40% от средствата, предназначени за  „Фонд за лечение на деца”, не са усвоени.

 


Д-р Добрев, как ще коментирате изнесените вчера от Сметната палата данни, че 40 % от средствата, с които разполага Центърът „Фонд за лечение на деца” не са усвоени?

 


Фондът е покрил всички нужди и в момента няма деца, чакащи за лечение в чужбина. Всяко дете, което е било определено от комисията за лечение в чужбина е заминавало. Няма дете, което да се е нуждаело от лечение в чужбина и да не е било обезпечено финансово.
 

Неправилно е твърдението, че в бюджета са върнати пари. Сумата, която не е усвоена на този етап, е около 4 милиона, които стоят изцяло на разположение на Фонда. Тази сума не е върната, а ще се използва в бъдеще, за изпращане на други деца за лечение в чужбина. Тази сума е предназначена единствено и само за това и не се използва за други цели.
 


Има ли случаи, в които е отказано лечение на дете в чужбина?
 

Няма случай в 5-годишната история на Фонда за лечение на деца в чужбина, пациент, отговарял на изискванията да не е получил лечение в чужбина.
 


А какви са изискванията, за да се получи разрешение за лечение в чужбина?
 

Да няма възможност в България да се осигури необходимото лечение, да няма необходимата апаратура или специалисти, които да проведат специфичното лечение.
 


А кой точно взема решението кои пациенти са подходящи за лечение в чужбина и кои не?


Фондът за лечение на деца в чужбина не взема отношение по медицинската целесъобразност. Тава решение взема Комисията за лечение на български граждани в чужбина, която е към Министерството на здравеопазването.


Ние се занимаваме предимно с организационното и финансово подпомагане при изпращането на тези деца, т.е. първо трябва да имаме решение от комисията, че дадено дете трябва да замине за лечение в чужбина и след това се намесваме ние. Често хората не разбират разликата между комисията за лечение в чужбина и нашата организация.


На 169 от постъпилите 411 молби е било отказано и пациентите са насочени за лечение в България, тъй като у нас съответното лечение е възможно и на достатъчно добро ниво.


Д-р Добрев, колко деца са получили лечение и при колко от тях лечението е приключило?


Около 63-65% от децата, които са подали заявление за лечение са получили съответното адекватно лечение в чужбина. Има и случаи на деца, които не са се подобрили, както и на такива, които са починали по време на лечението.


Известен ми е само един единствен случай на починало дете, докато се е търсила подходяща болница за него.

 


Предвижда ли се промяна в дейността на Фонда относно разпределянето на финансовите средства?


Да, предвижда се нормативна промяна и даже вече са предприети конкретни стъпки.

 


А кога се очаква да се случи това?


Това вече зависи от ръководството на Министерството на здравеопазването, а не от нас.