І- ва част на интервюто с д-р Хинков, можете да видите тук.

 

 


Д-р Хинков, как според Вас могат да бъдат коригирани недостатъците на системата?
 


ДДС на лекарствата вече не може да бъде премахнато изцяло, но поне трябва да се направят опити да бъде намалено.
 


Трябва да се реши и как ще се продължи приватизацията на лечебните заведения. Идеята за регистрацията им като търговски дружества, беше точно с цел те да бъдат автономни субекти и да могат да поемат сами своето съществуване и балансите си.
За съжаление, приватизацията не се осъществи и на ниво поликлиники. Те дори и в момента са ДКЦ-та. Считам, че те трябва да се пуснат за приватизация.
 


Трябва да се промени начинът на лимитиране на направленията за специалисти, които се отпускат от общопрактикуващите лекари.
 
 

През 2003 г. режимът на т. нар. индикативни стандарти, който беше въведен от НЗОК още приз 2000 г., се промени в посока на регулативни стандарти. Индикативните стандарти бяха гъвкава форма за отпускане на направления, при която имаше възможност за даване на повече талони за специалист при доказване на необходимост. В резултат на въвеждането на регулативните стандарти, личните лекари започнаха да си пазят талоните. Получаваха се парадокси - на пациентите да не се дават талони, а в края на месеца да има остатък от направления. Започнаха и крайно нежелани практики, като продажба на талони. Това са крайно негативни явления, които показват, че системата е болна, защото достъпът на хората до специалисти, който е регулиран през общопрактикуващите лекари, е прекалено затруднен.

 

Самата идея за въвеждане на подобен gate-keeper, каквато е функцията на личния лекар, сама по себе си търпи дебати и в Европа. Страните, които са въвели gate-keeper са по-добре от икономическа гледна точка, защото това пази финансовото здраве на системата и на здравната каса и имат възможност да разчитат на личните лекари, които са добре обучени и могат да се справят с най- често срещаните проблеми.


Как може да се постигне балансът в дейността на личните лекари?

 


Трябва да има обучаване. Личните лекари трябва да бъдат обучени от съответни специалисти. Трябва да се засили вниманието към тяхното следдипломно обучение и вземането на специалност. Все още по-голямата част от тях нямат специалност. Този проблем беше частично решен чрез удължаване на срока за вземане на специалност с още пет години.

 


Не е решен обаче проблемът с тяхното заместване. Те нямат възможност да излязат от практиката си и да отидат да се обучават.
В нашето здравеопазване първо трябва да се оздрави системата и чак тогава да се мисли за нови концепции.


Трябва ли да са демонополизира здравната каса?

 

Финансовият резерв, който е имала здравната каса през годините, вече е изчерпан и трябва да се вземе решението, дали ще се демонополизира касата, дали ще се въведат частните фондове.

 

Най-общо има два пътя на развитие - единият е допълващо здравно осигуряване, а другият - заместващо здравно осигуряване.

 

В момента допълнителното здравно осигуряване е доброволно и на практика не функционира. По-малко от 1% е дялът на частните фондове в общия пазар на здравни услуги, а имаме над 20 частни фонда.

 

Практически хората нямат осигурителна култура, тъй като през годините тя беше изграждана и едновременно дискредитирана. Така се създаде едно двойнствено понятие и започна да ерозира чувството за солидарност. Разпадне ли се системата, просто ще има случаи на хора, които ще умират поради липса на средства за лечение.
 


Има и заместващо здравно осигуряване, при което са въведени няколко конкуриращи се здравноосигурителни фонда. Тази система беше въведена в Чехия и беше установена с множество сътресения. Не мога да коментирам как работи в момента тя. Има си и положителни и отрицателни страни - увеличава се логистиката, администрацията, съществува реален шанс някои хора да „пропаднат“ между различните фондове и да не изберат нито един здравен осигурител.
 


А кой според Вас е по-добрият модел за нашите условия?

 

 

Мисля, че въвеждането на заместващото здравно осигуряване в България е доста нереалистично.

 

Не са решени основни проблеми в системата. Не е решено финансирането на болничната помощ, което е крайно неудовлетворяващо. Не е решен проблемът със събираемостта на вноските. Не е решен въпросът с устойностяването на здравните услуги. Не е решен проблемът с приватизацията. Не е решен и въпросът с информацията. Не съм убеден, че здравната каса разполага с достатъчно добре функционираща и интегрирана информационна система.

 

Всички тези проблеми трябва да бъдат решени преди да се пристъпи към каквато и да е промяна в модела на здравно осигуряване.


Възможна ли е такава промяна да настъпи през следващите 5-10 години?


 

Все повече и повече хората оказват натиск върху тези, които вземат решения. Сегашното ръководство на министерството е решено да извърша сериозни промени. То трябва да натрупа ресурс, да има гаранцията, че ще бъде подкрепено на правителствено ниво т.е. министърът на здравеопазването да бъде подкрепен от министър-председателя. Според мен това ще се случи най-рано догодина, след излизане от кризата.