Д-р Иван Костов, акушер-гинеколог, изпълнителен директор на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница Шейново.Какво според вас е актуалното състояние на българското здравеопазване?

Актуалното състояние на здравеопазването е резултат от икономическата обстановка в страната и от управлението на системата. Има конкретни показатели, които са цифрови показатели, и по тях можем лесно да се ориентираме, къде се намираме ние, като страна членка, на фона на развитите страни в Европейския съюз. Това е обективното състояние.

Ако говорим за брой болници, ние имаме значително по-висок брой от средния в Европа брой на лечебните заведения на глава от населението.

Ако говорим за финансирането на здравеопазването, за страните от Европа то е средно между 8 и 12% от брутния вътрешен продукт, а при нашето здравеопазване – между 4,2-4,3%.

 

Д-р Костов, на какво се дължат тези противоречиви показатели?

Здравеопазването е резултат от икономическото състояние на държавата, както и от управлението й.

В България има централизирана система на управление, която по принцип е по-лесният модел за управление. Ние имаме един основен платец в лицето на НЗОК.


Системата на здравеопазването трябва да бъде развивана, трябва да бъде доизграждана и аз лично смятам, че трябва да се избягва конюнктурната дума реформа.

В действителност всяка една система трябва да бъде развивана и подобрявана на базата на направен анализ на бизнес процесите, които се извършват. Точният и прецизен анализ е от изключителна важност, за да се знае с какво разполагаме в момента в системата на здравеопазването. Трябва да е ясно точно с какъв брой лекари, медицински сестри, брой лечебни заведения разполага здравеопазването ни и как са разпределени те на територията на страната. Трябва да имаме една реална здравна карта и на базата на нея да се стремим да развиваме системата на здравеопазването


Какво според вас не се е случило през изминалия мандат?

През изминалите 4-5 години много неща не се случиха, а можеше да се случат. Има и такива, които се случиха.


Какво се случи и какво – не, и защо?


Парите в здравеопазването изцяло преминаха в НЗОК като основен платец. Това е, което се случи. За съжаление броят на болниците в България все още е несъразмерно висок. Би трябвало да се преструктурира болничният сектор. Дали това ще стане чрез приватизация на болници, чрез концесия или приватизация на медицинска дейност,  трябва да има някакво преструктуриране в болничния сектор.

За тези 4 години трябваше да се подобри връзката между извънболничния и болничния сектор. В момента тази връзка се губи. Тя трябва да е по-оптимална, тъй като в крайна сметка от нея печели пациентът.

Случиха се и важни неща, като например стартирането и завършването на информационната система на националната здравноосигурителна каса. Това беше необходима стъпка, тъй като не може един голям финансов фонд да няма информационна система. Това според мен е едно от най-важните неща, които започна и завърши през изминалия мандат.

Можеха да се свършат още много неща, като IT проектите в здравеопазването. В началото мандатът стартира добре, стартираха проекти за електронни здравни карти, за електронни рецепти, но не бяха завършени.


Защо не беше реализирано въвеждането на електронното здравеопазване, д-р Костов?

Нямаше достатъчно ясна политическа воля. Имаше разбиране, но освен разбирането трябва да има политическа воля и ясни инструменти, включително и законова база, за да започнат да действат такива проекти, особено на национално ниво.

Поради липсата на синхрон в работата на министерството и касата в това отношение, в момента нещата са изместени силно към националната здравноосигурителна каса по отношение на IT проекти.

В повечето страни министерството е принсипал, определя правилата и е шапка на цялата система. Аз смятам, че така трябва да бъде и в България.

От друга страна, би било хубаво да има добра координация в здравеопазването между отделните участници в болничния сектор.

Като директор на болница говоря предимно за болничния сектор поради факта, че има една разпокъсаност. Има държавни болници, общински болници, има военни болници, болници към транспортното министерство и МВР, частни болници и т.н. Хубаво е Министерството на здравеопазването да бъде един основен диригент, така че процесите, които касаят специално болничния сектор, да бъдат управлявани, а не да бъдат хаотични.

От друга страна, е много важно данните, които събира Здравната каса като статистика за заболеваемостта да бъдат реални.

В момента и в болничната, и в извънболничната помощ, за да бъдат усвоявани определени клинични пътеки, събираните данни не съответстват реално на здравната обстановка в страната.

Не на последно място трябва да се мисли в посока на едно реално остойностяване на клиничните пътеки, едно постепенно към диагностично свързани групи. След като в целия свят се работи с диагностично свързани групи, би трябвало и ние да работим, независимо че това би изискало по-голям финансов ресурс в здравеопазването, защото в момента системата е недофинансирана.
 Продължение на интервюто с д-р Иван Костов можете да видите тук.