Д-р Борислав Борисов е експерт по лекарствена политика и фармакоикономика. Завършва медицина в София, където по-късно придобива специалност и защитава докторат. Има магистратури по бизнес администрация и здравен мениджмънт. Специализирал е в университетски центрове в Марсилия и Кеймбридж, работил е една година в Ла Питие-Салпетриер, Париж. От 1998 г. до 2004 г. е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лекарствата. След като напуска ИАЛ, основава „Прескрипция“ - специализирана консултантска компания в областта на лекарствената регулация. Фирмата активно партнира с международни компании и организации. През 2010 г. основава дъщерно дружество в България на „Синексус Клиникъл Рисърч“, Великобритания, и през 2015 г. с привличане на пряка британска инвестиция в София е открит първият специализиран медицински център за клинични изпитвания. Член е на Френското дружество по фармакоикономика.
 
Ако 20-ти век беше векът на технологичната революция, 21-ви век ще е векът на биотехнологичната революция, твърдят експерти. Факт е, че все повече компании инвестират огромни средства в областта на биотехнологичната индустрия. Между десетте най-големи компании в света, които инвестират в развитието на технологиите, четири са фармацевтични и биотехнологични. Иновациите, които предстои да навлязат на пазара и в България, са големи, променят парадигмата на лечението и до 2020 г. ще има съществен напредък на специализираните терапии. За експанзията на биотехнологиите, тяхната същност и предимства, за инвестициите в клинични проучвания и лекарствената регулация разговаряме с д-р Борислав Борисов.
 
Какви са ползите от въвеждането на Оценка на здравните технологии в България, кои са спорните моменти в Наредба №9 на Министерството на здравеопазването, в какви посоки индустрията настоява да се промени наредбата? По тези теми Puls.bg и Investor.bg ище проведат поредното издание на Здравен дебат на 24 юни.
 
Модератор на събитието ще бъде д-р Борислав Борисов.
 
 - Д-р Борисов, редица експерти определят 21 век като векa на биотехнологиите, говори се за биотехнологична революция. Защо става все по-популярна експанзията на биотехнологиите?
 
Преди всичко вече има ново ноу-хау и много компании, които работят изцяло в областта на биотехнологиите. Но основната причина е, че чрез биотехнологиите вече предлагаме терапевтични алтернативи за заболявания, където основно се работеше симптоматично.
 
 - По-конкретно как действат биотехнологиите?
 
Разработването на биотехнологии е срещу конкретен причинител, който е много добре известен, така се предлага едно изцяло специфично лечение, което въздейства по познат, конкретен маркер на заболяването и на самата причина. Тези технологии на практика позволиха да се лекуват много заболявания - първоначално в областта на онкологията и онкохематологията, а сега вече и масово в ревматологията, гастроентерологията, дерматологията, кардиологията, тоест преминаха от специализираната помощ към първичната. Например за остеопорозата от години в България се прилага успешно такава терапия и то с много добри резултати.
 
 - Бихте ли обяснили кои са предимствата на биологичните медикаменти?
 
Преди всичко предимството е, че те лекуват заболявания, които досега не се лекуваха специфично, а само сипмптоматично. Трябва да се отбележи и друго - досега пациентът взимаше шепа таблетки, а сега с такъв тип биотехнологии две до четири приложения годишно държат пациента под много добър контрол. Най-важното обаче е, че лекарите знаят кого и как да лекуват точно.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Биотехнологиите също така отвориха вратата към персонализираната медицина. Има пациенти, които с определено заболяване може да не са подходящи за дадено лечение. Именно затова се правят генетични тестове - за да се подберат подходящите за лечение пациенти с дадена таргетна терапия. Много от тези терапии изискват предварителни изследвания, които са високоспецифични и индивидуални, тоест медицината се разви към лекуване на заболявания, които се считаха за нелечими или безнадеждни. Именно благодарение на постиженията на биотехнологиите пациентът се третира индивидуално – не само като заболяване, а и като индивид. Генетичните тестове изследват дали даден пациент е подходящ за дадена терапия – ако не е подходящ, остава на класическо лечение, ако обаче е подходящ – ефектите идват много по-бързо и траят продължително време. Факт е, че у нас вече има пациенти с много тежки заболявания, които имат преживяемост над десет години. Все повече науката получава данни за тази персонализация на терапията, което е следващата стъпка в рамките на това столетие на биотехнологиите, които ще променят парадигмата в медикаментозната терапия.
 
 - Биотехнологичната наука е сравнително млада. От кога биотехнологиите са достъпни за българските пациенти?
 
Големият пробив беше, когато страната ни започна асоциирането към ЕС, защото тогава синхронизирахме процедурите си по разрешение за употреба с европейските. Тогава променихме законодателството си и много бързо тези лекарства се разрешаваха за употреба у нас, след като вече са в ход европейските процедури. Достъпът обаче се решава от реимбурсните фондове, тъй като тези терапии са очаквано и с по-висока стойност. Така че разрешението за употреба е единно за ЕС и Европейското икономическо пространство, но от кога и в какъв размер да се заплаща е национално решение.
 
- Основните иновации през 21 век се очаква да дойдат именно от биотехнологиите. Те обаче са скъпи технологии и изискват големи инвестиции. Вече немалко биологични препарати се заплащат от НЗОК у нас? Какви са механизмите за финансирането на тези терапии?
 
В България според мен резерв трябва да се търси в допълнителните здравни осигуровки. В много страни от Европа тези механизми се използват много активно, има и различни степени на осигуровки. Неминуемо един ден и ние ще стигнем до тази хипотеза, защото този тип терапии са без алтернатива, те навлизат масово и натискът върху НЗОК ще продължи да расте. Ето защо трябва да се търси диалог между лекари, платци и пациенти.