Преминаването от умерена консумация на алкохол към проблемно пиене и зависимост често пъти не е въпрос само на регулиране на тези два критерия, а и е резултат от множество психични и физиологични промени. Бързият скок към повишено количество на алкохолен прием и внушението за устойчивост на организма към вредоносния ефект от своя страна водят до развитието на зависимост.

Въпросът „Знае ли българинът колко е допустимото количество алкохол?“, бе проучен от сдружение „Лига на умерените“ под формата на представителна извадка, с цел да се установят нагласите и практиките на групите по отношение на честота и количество на прием на алкохол, да се установи колко от респондентите консумират алкохол, който надвишава нормите, зададени като нерискови от Световната здравна организация (СЗО) и имат ли респондентите ясна представа какви са допустимите норми за количество и честота на прием на алкохол без употребата му да е рискова за здравето им.

Данните от проучването на сдружение „Лига на умерените“, проведено  през 2012 г. , сред  47% от жените и 53% от мъжете, живеещи в големи и много големи градове, сочат, че българинът дава категорична заявка, че няма представа от норма и умерена консумация на алкохол.

Почти половината от респондентите мъже приемат алкохол 3-5 пъти седмично, а 1/3 всеки ден, което е доста тревожна тенденция, позовавайки се на официални данни на СЗО, според които за увреждаща алкохолна консумация се счита прием на алкохол повече от 5 дни седмично, независимо от вида и количеството на приетия алкохол.

При близо 60% от жените честотата на прием на алкохол е 1-2 пъти седмично или веднъж на 2 седмици. 24% от респондентите индикират прекомерна консумация. 85% от респондентите са посочили, че не са готови да ограничат консумацията си на алкохол, едва 15% имат готовност да го направят.

NEWS_MORE_BOX


В отговор на това общоприето погрешно мнение специалистите се позовават на стандартите наложени от СЗО. За умерена се приема консумацията на 190 мл бира с 5% съдържание на алкохол, малка чаша вино от 85 мл, чаша концентрат от 25 мл, малка чаша шери от 50 мл. Това са стандартни количества питиета. Стандартното питие съдържа една единица алкохол. Изхождайки от това определение една бира от 500 мл (5%) и чаша бяло вино от 175 мл съдържа 2 единици алкохол, бутилка червено вино от 750 мл включва 11 единици над нормата и бутилка концентрат от 700 мл дава цели 28 единици над умереното количество.

С цел по-ясно дефиниране на въпроса кога и при какви условия алкохолният прием става опасен СЗО избира 2 критерия за оценяване - количество и честота. За мъжа допустимият седмичен прием е не повече от 21 такива стандартни питиета (= 21 единици алкохол), за жената те са до 14. Всяко питие над това количество се класифицира като наднормено и водещо към проблемно пиене. Относно втория критерий честота на алкохолния прием над 4 дни седмично, независимо от количеството се счита за прекомерна.

Спрямо тези данни на СЗО сдружение „Лига на умерените“ публикува тест за самостоятелна оценка на алкохолната консумация, така че всеки желаещ може да определи сам към коя рискова група спада. Тестът може да се открие на сайта на организацията на адрес www.umereni.bg, както и като приложение на фейсбук страницата на „Лига на умерените“.


Според последните проучвания в България хората с тежка форма на алкохолна зависимост са около 350 000 хиляди,  като 30% от тях са за мъже и 20% жени в активна възраст. Това ни нарежда на 6-то място в Европа по прием на концентрати и на 15-то място в света по обща годишна консумация в литри на глава от населението.


 


Материалът е предоставен от Сдружение „Лига на умерените“
www.umereni.bg


Сдружение „Лига на умерените” е създадено през месец август 2012 г. с цел предоставяне на информационна и здравна помощ по темата за алкохолната зависимост.


Главната цел на организацията е запознаване на обществеността с проблемите на алкохолната зависимост под форма на обучителни семинари и информационни кампании, както и създаването на центрове за обучение на алкохолно зависимите и насочването им към подходящо лечение.