Ново изследване проследява начина, по който микроглията в мозъка реагира на железните молекули.

 

Микроглията е вид глиална клетка, която се намира в централната нервна система. Този вид клетки имат важна роля при имунната защита на невроните в мозъка от потенциално вредни за тях агенти.


 

При някои невродегенеративни заболявания, като болест на Паркинсон и множествена склероза, се наблюдава натрупване на железни клетки в определени зони на мозъка, които съдържат голямо количество микроглия.

 

Въпреки че връзката между дисрегулацията на желязото и невродегенеративните заболявания е добре известна на учените, начините, по които натрупването на желязо влияе върху физиологията на микроглията и дегенеративните нарушения в мозъка, все още не са напълно изяснени.

 

Поради тази причина екип от учени използват микроглиален модел, с помощта на който да проследят патофизиологичните механизми, чрез които железните молекули влияят върху този вид клетки.

 

Чрез провеждане на серия от генетични и експериментални техники, изследователите установяват, че техният модел е силно чувствителен към желязото и също така е податлив на фероптоза.

 

Фероптозата е вид клетъчна смърт, която се медиира от желязозависима липидна пероксидация - процес, увреждащ липидите чрез окисление.

 

Учените установяват възможността за настъпване на транскрипционни промени, засягащи клетките на микроглията, които се дължат на натрупване на голямо количество железни молекули.

 

При отстраняване на част от микроглията от разработения модел, се отбелязва значително забавяне в протичащите невротоксични процеси.

 

Това предполага, че реакциите на микроглията към натрупването на желязо в мозъка имат основна роля в невродегенеративните процеси, които водят до развитието на болест на Паркинсон и множествена склероза, и съответно имат отношение към тежестта на тези заболявания.

 

Проведеното проучване е сред първите, които проследяват по какъв начин натоварената с желязо микроглия може да допринесе за развитието на различни невродегенеративни заболявания.

 

Изследването би богло да допринесе за разработката на нови терапевтични подходи за лечението на невродегенеративните заболявания, при които се наблюдава натрупване на желязо в отделни части на мозъка, като болест на Паркинсон и множествена склероза.

 

Това би могло да бъде от голяма полза за медицинските специалисти, тъй като към момента не е известно ефективно лечение на тези заболявания.

 

Информация от научният труд е публикувана в сп. Nature Neuroscience.

 

Референции:

https://www.nature.com/articles/s41593-022-01221-3