Съставка в зеления чай помага за подобряването на когнитивните способности при хора със синдром на Даун, става ясно от представеното в сп. The Lancet Neurology научно изследване.
 
В него на доброволни начала са включени 84 души със синдрома, чийто интелектуален напредък е проследяван в продължение на година при трикратно провеждане на тестове след 3, 6 и 12 месеца от началото инициативата. Чрез тестовете се е провеждала подробна оценка на паметта и анализ на поведението. 
 
Според изследователите този ефект на зеления чай се дължи на епигалокатехин галата, който е продължил половин година след преустановяването на редовния прием на напитката.
 
Сравнявани са резултатите на две групи: едната от двете консумирала зелен чай без кофеин, но с 45% съдържание на епигалокатехин галат, другата - плацебо. Всички доброволци са били включени в специална обучителна програма, насочена към подобряване на когнитивните им способности. На тестовете участниците от първата група демонстрирали по-добри способности от приемащите плацебо. 
 
Според изследователите зеленият чай или конкретно тази негова специфична съставка не може да се разглежда като лекарство за хора със синдром на Даун, но приемът им може да се окаже средство, с чиято помощ да се подобри качеството на живота им, стига да се потвърдят резултатите в последващите изследвания. 
 
Вече е известно, че епигалокатехин галатът притежава противоракови свойства, но сега за първи път се намира подобен ефект върху мозъчната функция. 
 
Епигалокатехин галатът въздейства на начина, по който невроните се свързват един с друг в мозъка, смятат изследователите на база проведените изследвания. 
 
Това е първият научен труд, при който се отчита подобряване на когнитивните способности при хора със синдром на Даун, твърди Мара Дирсен, негов водещ автор и изследовател от Центъра за геномна регулация в Барселона. 
NEWS_MORE_BOX
 
Синдромът на Даун е най-разпространеното хромозомно заболяване, което е обвързано с интелектуален дефицит. Честотата му е 1 на 1000 души по данни на Световната здравна организация.
 
Друго негово наименование е тризомия 21, поставено именно заради наличието на допълнително трето копие в 21-вата двойка хромозоми – при човека има 23 двойки хромозоми, половината идващи отстрана на бащата, другата – от майката. Хората със синдром на Даун страдат и от множество здравословни проблеми. 
 
При предишно изследване Дирсен и нейният екип намират, че потискането на специфичен ген DYRK1A подобрява функциите и развитието на мозъка при мишки с подобна тризомия. Такава генна терапия е неприложима при хората, споделят изследователите и затова те се върнали към изучаване ефектите на зеления чай.
 
Подобряване на паметта, вербалната комуникация, способността да се адаптират, са областите, в които хората със синдром на Даун показали съществен напредък в настоящото изследване. В останалите области той е по-незначителен, но също има такъв, подчертават от научния екип.