- Моля Ви, докторе, побързайте, не мога да дишам, умирам?
     - Други оплаквания?
     - Да, често имам главоболие, обърканост, трудно запомням, раздразнителен съм.
     - Друго?
     - Получавам паника, страхувам се, че ще умра, често плача и едновременно се смея.
     - Колко качествен е сънят? – пита лекарят.
     - От месеци не мога да спя. – отговаря пациентът приет за преглед в Спешна помощ.

 

 


Ясна картина на симптоми на психосоматика вследствие на стрес е заключението на лекаря! Какво е това? Колко често мислим, че около нас всичко се срутва и умираме, без да си даваме ясна сметка, че в основата са нашите емоционални реакции, спрямо оценките, които правим на света около нас.

Едва когато сме пред лекарския кабинет се сещаме, че най-ценният ни ресурс е здравето! Най-лесно постижимото богатство е здравето, само за хората, които са осъзнали колко значима роля имат техните емоции за качеството на живота и успеха им! Те знаят, че емоционалната интелигентност е рецептата за здраве, за поддържане на здравен статус, здравословна връзка със средата и хората около нас!

 

Когато говорим за емоционална интелигентност, логичните въпроси са: Познавате ли емоцията, която изпитвате? Доколко можете да управлявате вашите чувства, без да им позволявате да ви променят? Кои от вашите емоции влияят върху мотивацията ви? 

Ако знаете отговорите на тези въпроси, вероятно имате уменията да регулирате емоциите си, които формират основата на емоционалната интелигентност.

 

Емоционалната интелигентност свързва нашето познание за света около нас с емоциите ни, тя улеснява способността ни за устойчивост, мотивация, съпричастност, разсъждения, управление на стреса, комуникация. Емоционалната интелигентност координира и способността ни да четем и се ориентираме в множество социални ситуации и конфликти. Тя има значение и дава възможност на човек да реализира по-пълноценен, здравословен и щастлив живот.

 

Емоциите имат пряка връзка с хормоналната ни регулация и работата на ендокринната ни система, а те са нашите медиатори, за да се адаптираме към средата. 

 

Ханс Селие придобива известност с описанието на общия синдром на адаптацията като условие за живот. Без значение дали се отнася до интоксикация, микробна инфекция или силна емоция, организмът мобилизира защитните си сили, за да посрещне стресорите от средата. Първият момент от синдрома на адаптация е реакцията на тревога (емоция), която се проявява с понижено кръвно налягане, тахикардия и непрекъснато произвеждане на катехоламини, адренокортикотропен хормон (АКТХ) и кортикостероиди. След това настъпва периодът на съпротива и готовност за справяне, по време на който защитните реакции се увеличават и постигнатата адаптация се задържа. Ако стресът бъде прекратен, равновесието отново се нормализира; ако стресът продължи, организмът се изтощава и физически и емоционално. Стадият на изтощаване се характеризира с неспособността на човека да поддържа защитата си и завършва с отчаяние и апатия, отново емоционални реакции. В тези моменти се осъществяват функционални, метаболични и анатомични промени, които могат да причинят смърт. Някои соматични заболявания са пряко свързани със стреса и най-лесно се разпознават чрез емоционални реакции и промени.

 

Всички сме подложени на стресови дни, това е напълно нормално и напълно управляемо, ако имаме осъзнатост и умения за емоционална регулация. Човек с високо ниво на емоционална интелигентност има достатъчно самосъзнание, за да разпознава негативните чувства и съответно да реагира, за да предотврати чувствата на страх, тревога, опасност, безпокойство. Неконтролираните и неразбрани емоции могат да изострят уязвимостта ни към други проблеми с психичното здраве, като стрес, тревожност и депресия.

 

Уменията да възприемаме, разбираме, регулираме и трансформираме емоциите, могат ефективно да помогнат на хората да се справят с негативни емоционални състояния като стрес и да насърчават повече положителни емоции вместо него. Несправянето със стреса може да доведе до допълнително влошаване на психическото състояние и да повлияе на физическото ни здраве.

 

Изследването на социалните, психологическите и медицинските компоненти на стреса подчертава важността на регулирането и трансформирането на негативните емоции. За да се справим ефективно със стреса и да намалим негативни психологически и физически ефекти върху здравето, е важно да познаваме механизмите на нашите емоционални реакции.

 

Много учени разглеждат работната и професионалната среда като основен източник на стрес. Те приемат, че способността за ефективно разпознаване и справяне с емоциите и емоционалната информация на работното място е жизнено важно средство за предотвратяване и преработка на професионален стрес.

Емоционалната интелигентност ни позволява да разпознаем факторите на стрес, да ги оценим, да преценим доколко е важно да реагираме емоционално или рационално. Интелигентното използване на емоциите е основен механизъм за психологическа адаптация и благополучие. Установено е, че хората с по-високо ниво на емоционална интелигентност споделят за по-ниски нива на стрес и по-високи нива на щастие, което показва, че способността за регулиране на възприетия стрес директно влияе върху удовлетворението (Ruiz-Aranda, Extremera & Pineda-Galán, 2014).

 

Емоционалната интелигентност е начин за разпознаване, разбиране и избор на това как мислим, чувстваме и действаме. Оформя взаимодействието ни с другите и разбирането ни за себе си. Тя определя как и какво научаваме; тя ни позволява да определяме приоритети; тя определя по-голямата част от ежедневните ни действия. Изследванията сочат, че тя формира 80 процента от „успеха” в живота ни, а успешният човек е здрав и оптимистичен!

 

Повече за значението на емоционалната интелигентност и доброто здраве можете да научите през Седмицата на емоционалната интелигентност организирана от Фондация за развитие на емоционалната интелигентност, която ще се проведе в София от 29 октомври до 1 ноември. На 29 октомври е планирано провеждането на Втората Международна конференция по емоционална интелигентност, на която ще присъстват водещи световни учени в областта. По време на седмицата се оригурява и възможност за сертификационно професионално обучение по емоционална интелигентност.