Нова молекула има ключово значение за развитието на болестта на Алцхаймер, както и за по-високата предразположеност на жените към това заболяване. Това е показало проучване, проведено от Института по технологии в Масачузетс и Scripps Research.

 

Учените са анализирали действието на химически модифицирана форма на възпалителен имунен протеин - част от системата на комплемента, а именно - С3. Установено е, че нивата на този протеин са били по-високи в мозъка при пациентки, починали от Алцхаймер. Също така, наблюденията са показали, че естрогенът, който обикновено спада по време на менопауза, има защитно действие срещу образуването на тази форма на С3 фрагмента от системата на комплемента. Счита се, че именно тази химическа модификация води до прогресия на болестта на Алцхаймер и е свързана с повишена предразположеност при жените.


 

Системата на комплемента е част от имунната система, която защитава организма от инфекции и унищожава болестотворните микроорганизми. Тази система се състои от около 50 плазмени протеини, които се преизвеждат в черния дроб и достигат до всяка клетка. При среща с причинители на инфекции, те се активират стъпаловидно - каскада на комплемента и осигуряват ефективна имунна защита. Основните модификации, които са свързани с невродегенеративните заболявания, са свързани с промяна в С3 компонента на системата на комплемента чрез процес на S-нитрозилиране. В предишни изследвания учените са установили, че тази химическа реакция се наблюдава в различни клетки, когато е необходимо активиране на действието на определен билтък.

 

Изследователите са използвали нови методи за оценка на променените белтъци в проби от 40 пациенти, починали от Алцхаймер. Половината от тях са били диагностицирани със заболяването, а останалите не са имали когнитивни нарушения. В тези проби учените са открили 1449 различни видове модифицирани протеини. Някои от тях са били свързани с развитието на Алцхаймер - какъвто е и С3 фрагмента от системата на комплемента. Установено е, че нивата на тези променени протеини са били до 6 пъти по-високи при жените, които са били засегнати от Алцхаймер, отколкото при мъжете. Заболяването е свързано с повишени нива на тези протеини и на други възпалителни маркери.

 

Променените белтъци могат да доведат до разрушаването на връзките между невроните - синапсите от микроглиалните клетки в мозъка. Разрушаването на синапсите се счита за една от водещите причини за когнитивен спад при Алцхаймер. Отдавна е известно, че естрогенът има защитни функции за здравето на мозъка и предпазването от промяна в белтъците на комплемента. Тази защита обаче се нарушава при спад в естрогена по време на менопауза. Проучването е потвърдило връзката между понижаването на естрогена и повишените нива на изменените С3 протеини. Именно това води до значително разрушаване на синапсите в мозъка.

 

Референции:

https://dx.doi.org/10.1126/sciadv.ade0764

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ade0764