Научно изследване показва, че най-ранните периоди в живота ни също са запазени в мозъка, без да го знаем или да имаме достъп до спомените за тях.


Оказва се, че загубата на най-ранните спомени не се дължи просто на недоразвития мозък. Открит е биологичен механизъм в мозъка, поради който тези спомени се „изтриват“ от съзнанието и не можем да ги достигнем. Всъщност спомени като първата стъпка, или първата изречена дума, се съхраняват в мозъка, но не можем съзнателно да ги извлечем в ума си.


Имунната система на майчиния организъм има важна роля за неактивирането на "детската амнезия", се констатира в изследването. Определен протеин, наречен cytokine IL-17a е съществено важен за неспособността да си спомним. Силният имунен отговор по време на пренаталния период води до по-голяма тенденция към запазване на спомените за най-ранните събития от живота, сочат данните от изследването.Освен майчиния организъм, при някои неврологични състояния също се наблюдава тенденция за запазване на ранните спомени. Някои хора, които страдат от аутизъм или шизофрения, по-лесно си спомнят моменти от ранните етапи на живота си, които много други хора са забравили.


Самите спомени се съхраняват в структури в мозъка, наречени енграми. С бързото развитие на мозъка достъпът до енграмите е спрян поради прогресивното увреждане на каналите към тях. Научното изследване дава доказателства, че "детската амнезия" може да бъде предотвратена с помощта на медикаменти, които регулират нивата на невротрансмитери в мозъка. Освен тях употребата на кортикостероиди също е била полезна за запазването на ранните спомени.


Детската амнезия е състояние, което се наблюдава при голяма част от хората. Тя се изразява в неспособност за възстановяване на спомени преди две- или четиригодишна възраст. Смята се, че от 5-годишна възраст насам способността ни да помним се формира изцяло. Има и други хипотези защо не сме способни да възстановим спомените си преди определена възраст. Една от тях предполага, че в толкова ранна възраст не сме способни да изградим усещане за идентичност, което води до детска амнезия. В друга от тях загубата на спомени се отдава на липсата на речник, който да използваме за запаметяване на спомени.

 

Референции:
McRae, M. (2023, November 13)  Your Earliest Memories May Still Be Locked Inside Your Head. Here's Why. Retrieved 2023, November 13 from https://www.sciencealert.com/your-earliest-memories-may-still-be-locked-inside-your-head-heres-why
Ryan, T. (2023, November 8) Immune activation state modulates infant engram expression across development. Retrieved 2023, November 13 from https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adg9921
LoBue, V. (2022, June 10) Why You Can’t Remember Being Born: A Look at ‘Infantile Amnesia’. Retrieved 2023, November 13 from https://www.scientificamerican.com/article/why-you