Днес все повече родители разчитат на електронното обучение като средство да допълнят образователния процес при децата. Справка показва, че апликациите, които претендират, че носят знания по математика, науки или езици, са сред най-популярните и най-широко потребявани приложения за мобилни телефони или таблети.

 

Азиатско проучване показва, че средно 70% от децата там, на възраст до 8 години, ползват електронните устройства на родителите си, а те се възползват и им дават достъп до някои от посочените образователни апликации.


 

Според експертите, макар и маркетирани като образователни, ползи от подобни приложения на практика няма. Те действат единствено като магнит за вниманието и времето на детето. От това именно идва и реалната опасност.

 

Повече време пред електронното устройство, по-ниско IQ

Научен екип от детския отдел на Националната университетска болница в Сингапур отправя важно предупреждение към родители на подрастващи деца, които разчитат, че образователните занимания на електорнните устройства са полезни за детския интелект.

 

Колкото повече време прекарва дете в ученическа възраст пред екрана на телефона или таблета, толкова повече се нарушават паметта, когнитивните функции и гъвкавостта на интелекта му като цяло. Учените дават и напълно задоволително научно обяснение за тази зависимост.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Повечето методи при електронно обучение и особено при ползване на мобилни апликации изправят мозъка пред необходимостта да обработва бързо много голямо количество информация. Неуспявайки да отдели важната от несъществената информация, мозъкът на подрастващите много бързо се уморява и изразходва всичките си ресурси. Макар и това рядко да проличава видимо, негативният ефект е налице. Така, след дълго занимание с електронно устройство съзнанието на подрастващите няма възможност да обработи или запамети новата информация. Колкото по-редовно и дълго се ползват подобни устройства, толкова по-отчетливи са интелектуалните последствия.

 

Тази негативна зависимост е доказана с проучване. То установява, че децата, които се занимават прекомерно с електронни образователни занимания, имат по-нисък коефициент на интелигентност. Това се дължи именно на негативното влияние върху когнитивните функции на детето и затрудненията му с това да възприеме, планува или изпълни дадена задача.

 

Образователният процес в детска възраст е двупосочен процес и успехът му може да се гарантира само при поддържане на тази двупосочност. Стандартният тип на електронно обучение не може да гарантира такава връзка и затова ефектът може да бъде изцяло противоположен на очаквания.