Слагането на постиженията на работното място на пиедестал води до спадането в благосъстоянието на следващия ден. Открито е, че тези, които имат за приоритет свободата и щастието имат по-добро качество на живот и удовлетвореност.


Начинът, по който гледаме на работата си, може да повлияе на качеството на живот извън работното място. Научно изследване от университета в Есекс, Англия разглежда директните връзки между психичната нагласа и щастието. 


Ценностите, на които държим най-много, играят съществена роля в качеството на живота, който водим. Постигането на щастие и задоволство е цел, която може да се изпълни по множество начини. И това се взима предвид при научното изследване, което разглежда как начинът, по който търсим така желаното задоволство влияе на благосъстоянието ни.Разгледани са пет различни ценности и тяхното задоволяване в ежедневен план – себенасоченост, конформност, стимулация, хедонизъм и постижение. Това са пет от десетте основни индивидуални ценности, описани от израелския психолог Шалом Шварц.


В зависимост от задоволената ценност през деня се сочи различни степени на благосъстояние на следващия ден.


Задоволяването на повечето ценности сочи за подобрения в благосъстоянието на следващия ден – това са подобрения в настроението, ниски нива на стрес и повече задоволеност от живота. Но такова подобрение не се наблюдава при задоволяване на ценностите ни за конформност, или подчиняване, и постижение могат да доведат до усещания за тревожност относно бъдещето. Търсенето единствено и само на успехи в професионалната кариера би могло да влоши благосъстоянието и да доведе до тревоги.


Противно на очакваното се оказва, че постигането на добри резултати изисква не само целеустременост и фокусиране върху работата, ами и грижа за собственото благосъстояние. Задоволяването на ценности като хедонизъм и стимулация според изследването, може да доведе до по-добро представяне на работната среда. Себенасочеността също може да се смята като търсене на постижения, но когато тези постижения засягат нас и психичното ни здраве, а не постижения на работното място, които засягат единствено фирмата. 


Резултатите от проучването сочат, че приоритизирането на щастие е най-оптимално за благосъстоянието ни и намалява нивата на депресия и тревожност относно бъдещето. Центрирането върху постижения като повишение на работа, по-висока заплата или по-добра оценка по никакъв начин не влияе на благосъстоянието.

 

Референции:
Maio, G. (2023, July 27) Value fulfillment and well-being: Clarifying directions over time. Retrieved 2023, September 15 from https://doi.org/10.1111/jopy.12869

University of Essex. (2023, September 14) All work and no play makes a dull life- research has revealed. Retrieved 2023, September 15 from https://www.essex.ac.uk/news/2023/09/14/all-work-and-no-play