Всяко едно психично заболяване може да предизвика различни симптоми в хората като депресия, тревожност, страх или стрес, в резултат на което някои от тях прибягват към употреба на различни пристрастяващи и често забранени субстанции.

 

Възможността на пациентите да се възстановят и да водят пълноценен начин на живот, зависи до голяма степен от тежестта на техните симптоми и от тяхната отдаденост към съответното лечение.


 

Проведено е ново изследване от изследователи в Университета на Южна Флорида, според което много голяма част от пациентите, засегнати от психични заболявания, се възстановяват и водят пълноценен начин на живот.

 

В него е разгледан броят на хората, които се възстановяват след диагностицирано ментално нарушение.

 

Изследователите забелязват, че по-продължителните изяви на психичните заболявания понижават възможността за пълно възстановяване на пациентите, но не я изключват.

 

Използваната информация е предоставена от национално представително проучване от 2012 г. - Canadian Community Health Survey-Mental Health, в което са включени над 25 000 души от Канада на възраст от 15 до над 80 години.

 

Това проучване включва информация за начина на живот, психичното състояние на участниците за период от 12 месеца, както и такава за техния достъп до подходящо лечение, емоционална подкрепа и други фактори, които влияят върху здравословното им състояние.

 

Екипът от изследователи сравни получената информация с други данни, които са свързани с качеството на живот на всеки участник, включително техните социални взаимоотношения, положителни емоции, възприятия за собственото им качество на живот и изпълняване на различни функции.

 

След това учените изчислиха броя на хората с анамнеза за психично нарушение, които отбелязват положителни резултати след проведено лечение.

 

За да включат даден пациент към групата на добре развиващите се след депресия, той трябва да не проявява характерните за заболяването симптоми. Друг критерии за изследователите е по-доброто им ментално състояние от това на възрастни, изследвани в САЩ, които не страдат от психично заболяване.

 

Получените след сравнението резултати показват, че около 10% от канадците с анамнеза за психично нарушение отговарят на критериите за благополучие, в сравнение с около 24% от канадците, които не са имали подобно.

 

Изследователите сравняват нивата на възстановяване и сред конкретни нарушения. Те забелязват, че хората, прибегнали към употребата на опиоидни вещества (10%), тези с депресия (7%) и тревожност (6%) отбелязват по-добри резултати след лечение в сравнение със страдащите от биполярно разстройство (3%).

 

В заключение около 67% от засегнатите от някакъв вид психично заболяване пациенти, показват симптоматично възстановяване след проведено лечение.

 

Проучването е публикувано в сп. Clinical Psychological Science.

 

Референции:

Andrew R. Devendorf et al, Optimal Well-Being After Psychopathology: Prevalence and Correlates, Clinical Psychological Science (2022). DOI: 10.1177/21677026221078872