Епилептичните пристъпи при епилепсия, засягаща темпоралния лоб на мозъка, могат да бъдат предвидени 30 минути преди тяхното начало. Това установиха учени от Здравния научен център на Тексаския университет в Хюстън, САЩ.

 

Екипът се състои от експерти в неврологията, неврохирургията и невронауките. Те проследяват мозъчната активност на пациенти с епилепсия на темпоралния лоб на мозъка, с цел да подобрят наличините методи на лечение на това заболяване.


 

Епилепсията на темпоралния лоб е частична епилепсия, която засяга определена област в мозъка, а не целия - генерализирана епилепсия.

 

Характерни за епилепсията са повтарящите се епилептичните пристъпи без ясна причина. Те могат да бъдат с различна продължителност, както и с различна тежест.

 

С помощта на електроенцефалография (ЕЕГ) екипът от изследователи разкрива определена патологична активност в мозъка, която се свързва с последваща поява на епилептичен гърч до 30 минути по-късно при пациенти с епилепсия, засягаща темпоралния лоб на мозъка.

 

Електроенцефалографията е метод, чрез който се измерва и записва електрическата активност в различните части на мозъка. По този начин се проследяват неговите нормални функции. ЕЕГ е един от основните диагностични тестове при епилепсия, но може да бъде използван и за доказване на други нарушения в мозъка.

 

В хода на изследването учените успяват да идентифицират патологична мозъчна активност при 13 от общо 15 души 30-35 минути преди започването на епилептичен гърч.

 

Възможността за предвиждане на епилептичните пристъпи може да бъде от голяма полза при разработката на нов вид терапия, използваща електроди, които да се активират, за да се предотврати появата на последващ гърч.

 

Лекарствената терапия е основния метод за поддържане на оптимално състояние на пациентите с епилепсия. В много случаи обаче, то не е достатъчно ефективно и не предоставя оптимален контрол на пристъпите.

 

Поради тази причина някои пациенти с епилепсия прибягват към хирургично лечение. За съжаление то не може да се прилага при хора, при които заболяването обхваща прекалено големи области от мозъка.

 

При пациентите, при които са засегнати големи участъци от мозъка, невромодулационната терапия може да предостави нова и по-добра алтернативна възможност за предотвратяване на тяхните пристъпи и съответно за лечение на заболяването им.

 

Информация за проведеното изследване е публикувана в сп. NEJM Evidence.

 

Референции:

https://evidence.nejm.org/doi/10.1056/EVIDoa2200187