Какви са причините за развитието на болестта на Алцхаймер?

Въпреки че учените все още не са наясно какви са точните причини за развитието на болестта на Алцхаймер, най-популярната теория гласи, че заболяването възниква, когато необичайни натрупвания на два протеина в мозъка, амилоид и тау, вредят на функционирането му.

 


На този етап медицината може само да въздейства в минимална степе на проявлението на симптомите с цел запазване на качеството на живот на пациентите със заболяването за малко повече, но все още няма лек за излекуването му. Болестта на Алцхаймер засяга 32 милиона души по света.

 

Международен екип от учени е провел изпитване, използвайки нова терапия за "заглушаване" на гени за болестта на Алцхаймер. Терапията потиска кодирането на гена за тау, намалявайки количеството на този протеин. Това проучване е било публикувано наскоро в сп. Nature Medicine.

Как тау протеинът влияе в развитието на болестта на Алцхаймер?

Тау е протеин, който най-често се среща в невроните, основните единици на нервната система. В здрав мозък тау протеинът спомага за стабилизирането на тръбовидната вътрешна структура на нервните клетки. Тези подобни на тръби структури, известни като микротубули, спомагат за поддържането на формата на клетката и гарантират, че други протеини и молекули се движат лесно през целия неврон. В мозък, който е засегнат от болестта на Алцхаймер, тау протеинът се отделя от микротубулите и се прикрепя към други тау протеини в нервната клетка. Това причинява ненормално натрупване на тау протеин и колапс на микротубулите.

 

Тези натрупвания на тау протеини се обединяват, за да образуват „заплитания“ в мозъчните клетки. Когато това се случи, невроните вече не могат да комуникират помежду си. Знае се, че тау заплитанията се увеличават с прогресирането на болестта на Алцхаймер, което означава, че колкото повече се влошава болестта на Алцхаймер, толкова повече тау заплитания има във все по-голяма част от мозъка. Тау заплитанията в крайна сметка карат невроните да дисфункционират и да се разрушават.

Как "заглушаването" на тау-кодиращия ген помага при болестта на Алцхаймер?

В ново проучване изследователите са създали лекарство, насочено към гена, който кодира тау протеина. Експерименталното лекарство, наречено BIIB080, е антисенс олигонуклеотид. Този тип терапия действа, като използва малки части от РНК или ДНК, за да блокира действието на специфична РНК. В този случай тази специфична РНК служи като пренася инструкции за производството на тау протеина.

 

Във фаза 1 на клиничното изпитване учените са включили 46 пациенти на средна възраст 66 години с лека болест на Алцхаймер за периода от 2017 до 2020 г. Проучването сравнява участници с приложени четири дози от експерименталното лекарство (приложено чрез инжекция в гръбначния канал на всеки 4 или 12 седмици), в сравнение с участници, на които е било приложено плацебо.

 

В заключение на проучването изследователите са установили, че участниците в групите за лечение, които са получили най-високата доза от лекарството, са имали повече от 50% намаление на нивата както на общия тау протеин, така и на концентрацията на фосфорилиран тау (в цереброспиналната течност) 24 седмици след лечението.

 

Изследователите съобщават за леки или умерени странични ефекти при 94% от участниците, които са получили лекарството, и 75% от участниците, които са получили плацебо. Главоболие след инжектиране на експерименталното лекарство е най-честата нежелана реакция от лечението.

 

Референции:
1. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Lokesh A. Rukmangadachar; Pradeep C. Bollu. Amyloid Beta Peptide
2. National Center for Biotechnology Information (NCBI). Understanding the Genetic Code
3. PubMed. Tau protein in neurodegenerative diseases - a review
4. Medical News Today. Could a new genetic therapy help reverse Alzheimer's?