Определена е група от гени, които могат да служат като показател за риск психични заболявания. Тези гени могат да бъдат идентифицирани в мозъка още преди раждане и да сигнализират за потенциални психични нарушения.


Учените от Главната болница в Масачузетз са търсили сходства между генетичните модели, които се представят при наличието на психични заболявания в един зрял организъм и при наличието им в детски организъм. Оказало се е, че при деца рискът от тези заболявания е свързан с различни, нетипични симптоми, за разлика от възрастните. Пример за това е синдромът на хиперактивност с дефицит на вниманието, известен и със съкращението от английски ADHD. Обичайно синдромът се изразява с нарушения на концентрацията и вниманието или хиперактивност. При подрастващи обаче симптомите за ADHD може да са напълно различни от стандартните. Друг добър пример е депресията – обичайно тя се характеризира с чувство за тъга, меланхолия и безинтерес – при подрастващи е възможно симптомите да бъдат напълно различни.


Внимателното проследяване на тези симптоми е довело до откриването на група от гени, които могат да служат като рисков показател за множество разстройства при децата. Някои от тези нарушения в нервното развитие са аутизъм, ADHD, синдром на Турет и депресия. Гените са разположени основно в малкия мозък на централната нервна система, който обичайно е свързан с моторната функция на мускулите, както и баланса и координацията при движение. Състояния, които увреждат психическото състояние, имат силен ефект върху качеството на живот. Нарушения като ADHD и разстройствата от аутистичния спектър коренно променят начина, по който засегнатите се справят с ежедневни проблеми. Социалните, когнитивните и може би моторните умения и способностти са недоразвити или се развиват по начин, различен от обичайния, което би могло да доведе до затруднения в социалния живот, образованието и грижата за себе си. 


Медицината е въвела множество видове лекарства и терапии, които да облекчат симптомите при разстройствата и да помогнат на засегнатите да се справя с различни ситуации в бита или емоционални затруднения. Това проучване има потенциал да бъде вратичка, която да доведе към предотвратяване на психични разстройства още преди раждане. Провеждани са изследвания върху ефекта от витамин В9 - фолиат при фетуса, и са дали обещаващи резултати.  Екип от Масачузетската Общата болница са си поставили като задача да открият други фактори по време на бременност, които могат да бъдат предпоставка за развитието на психични заболявания.

 

Референции:
Roffman, J. (2023, May 18) Genetic patterning for child psychopathology is distinct from that for adults and implicates fetal cerebellar development. Retrieved 2023, May 19 from https://doi.org/10.1038/s41593-023-01321-8