Лаймската болест е бактериална инфекция, причинена от Borrelia burgdorferi, която се предава на хората чрез ухапване от заразен кърлеж най-често. Типичните симптоми включват зачервяване в областта на ухапването, а и впоследствие треска, главоболие, умора, болки в мускулите и ставите, подуване на лимфните връзки, проблеми с концентрацията и понижена краткосрочна памет.

 

Докато общественото здравеопазване е почти неизменно фокусирано върху медицинските фактори, съпътстващи лаймската болест, сравнително по-малко внимание се отделя на последствията за психичното здраве. Въпреки това съществуват редица важни когнитивни и психологически проблеми, които биват признавани като част симптоматичния модел, свързан с нелекуваните фази на инфекцията. С протичането на възпалителните процеси, симптомите й не само имитират състояния като депресията, но и увеличат тежестта на вече налични невропсихиатрични разстройства. 


 

И въпреки че са необходими по-добри статистически данни, забелязано е, че коварната болест може да е толкова изтощаваща за своя носител, че да стимулира мисли за самоубийство. Докато повечето медицински състояния засягат главно само една част от тялото (или само една органна система), инфекцията в случая е толкова многофакторна, че няма как да не засегне различни аспекти от живота на болния. Това неименуемо поражда порочен кръг на разочарование, скръб; хроничен стрес и деморализация.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Причините обаче далеч не са единствено „житейски“. Стимулираните от лаймската болест автоимунни реакции водят до намаляване на невротрансмитери като серотонина, чиято функция е да предпазва нервните клетки, и до увеличаване на невротоксините, допринасящи за неврологичните и когнитивните дефицити (например, чрез увреждане на хипокампа), наблюдавани при пациентите. 

 

Като резултат, последиците за психичното здраве на болния могат да надскочат значително депресията и суицидните тенденции. Изследвания в тази област показват, че болестта се свързва със симптоми, които принципно намираме за характерни при шизофрениците и страдащите от биполярно разстройство, включително параноя, кататония, маниакално поведение и слухови и зрителни халюцинации.

 

Източник: Manhattan Times News