Жените, които използват положителен хумор, за да опишат себе си, имат по-високи нива на самооценка, в сравнение тези, които използват негативен самоироничен хумор. Това разкри първото по рода си изследване на специалисти от Университета в Съри.

 

Учените разкриха още, че хората, който използват по-негативен хумор, за да опишат своята физика, са по-склонни и по-често имат лоши хранителни навици.


 

В проучването те изучават връзката между различните стилове на хумор, възприятията за тялото и хранителното поведение на отделните жени.

 

Получените резултати биха могли да бъдат от полза на клинични психолози и терапевти при пациенти с хранителни разстройства, за по-добро разбиране на тяхното състояние и да бъде насърчавано използването на позитивен хумор за подобряване на себеоценката им.

 

Включените участници са 216 жени. Всяка от тях попълва анкета, в която има въпроси за техния външен вид и хумор.

 

На база получените отговори, специалистите установяват, че жените, които използват негативен хумор, за да опишат себе си, са по-склонни да бъдат силно критични към своето тяло и имат силно желание да бъдат по-слаби от колкото са.

 

При тази група от жени е установено и наличието на емоционално хранене. В резултат на повишения прием на храна, техния риск от затлъстяване е по-голям. Освен това те често се чувстват по-зле, заради своя външен вид.

 

Установено е, че жените, които използват позитивен хумор за да опишат своя външен вид имат по-добра оценка за своя външен вид. При тях много рядко се наблюдава емоционално хранене.

 

Жените, които използват и двете форми на хумор, също имат положителна настройка за своето тяло и имат по-добри хранителни навици от тези, които основно използват негативен хумор.

 

Негативната настройка към тялото и външния вид на човека може значително да засегне неговия живот. Това често е причина за поява на депресия или социална тревожност.

 

Хуморът обикновено може да бъде използван, за да се интерпретира начина, по който човек възприема себе си, тъй като хората невинаги говорят открито за своите чувства.

 

Проучването е публикувано в сп. Humor.

 

Референции:

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/humor-2022-0028/html