Изследователи от Университета Дрексел и Университета Виланова са провели проучване, което изследва връзката между възрастта и функционалното свързване между специфични невронни мрежи в мозъка.

 

Те разкриват, че връзките между определени неврони в различни региони на мозъка могат да определят възрастта на хората с високо ниво на точност.


 

Според тях разликите в когнитивните способности между младите и по-възрастните хора могат да се дължат на промените в различните модели на сигнални пътища в мозъка, които могат да бъдат свързани с настъпването на конкретна възраст.

 

Мозъкът е изключително сложна структура. Невролозите все още изучават начина, по който този орган се променя в хода на възрастта.

 

По-дълбоките познания на различните структури може да помогне за разработката на по-ефективни лечения за по-тежките неврологични и когнитивни разстройства, които се наблюдават предимно при възрастни хора.

 

Когнитивните функции се изменят в различните етапи от живота на човек. Според специалистите тези различия се дължат на промени във връзките между отделните невронни мрежи.

 

Екипът от изследователи направи проучване, с което да провери дали връзките между невроните могат да определят възрастта на човека.

 

В изследването са използвани данни от голяма група от хора - 547 участници на възраст между 18 и 88 години, събрани от Центъра за стареене и невронаука в Кеймбридж (CamCAN).

 

При анализ на получената информация резултатите показват, че функционалната свързаност между широкомащабните мозъчни мрежи може да предскаже възрастта на човека с добра точност. Освен това се забелязва, че тези връзки варират през целия живот на човека.

 

Получената информация от проучването, би могла да подпомогне по-доброто разбиране на връзките, които се осъществяват между отделните неврони, както и настъпващите изменения в тях и последващия когнитивен упадък с възрастта.

 

Направените открития разширяват сегашното разбиране за вариациите в широкомащабната вътрешна мрежова свързаност като еквивалент на здравословното стареене. Следващата стъпка на изследователите ще бъде да проучат тези взаимоотношения в контекста на изпълнението на задачите.

 

Информация за тяхното проучване е публикувана в сп. Psychology and Aging. В него са включени д-р Евангелия Хрисику, Д-р Ирен Кан и д-р Меган Колфийлд.

 

Референции:

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpag0000683