Приемът на витамин D би могъл да има полезно действие за забавяне на прогресията и влошаването на симптомите на деменция. Това е показало проучване, проведено от Университета в Калгари, Канада и Университета в Екзетър, Великобритания. За целите на проучването е била анализирана връзката между приема на витамин D и деменцията при над 12 388 пациенти на средна възраст 71 години, които не са били диагностицирани със заболяването преди началото на проучването. От всички учасници 37% са приемали добавки с витамин D.

 

Резултатите са показали, че приемът на витамин D е бил свързан със забавяне на развитиенто на заболяването. Освен това, при участниците, приемали този витамин, са били поставени 40% по-малко диагнози. Отдавна е известно, че витамин D притежава ценни за мозъка свойства, тъй като забавя деменцията. Въпреки че приемът на добавки с този витамин е осигурил ползи при всички участници, най-значителни са били при жените, в сравнение с въжете. Също така, ефектите са били по-съществени при пациентите със запазен когнитивен капацитет, в сравнение с тези, които вече са имали нарушения на умствената дейност.


 

Носителството на гена АРОЕе4 е свързано с повишен риск от развитие на болестта на Алцхаймер и характерната за заболяването деменция. Ползите от витамин D са били по-значителни при пациенти, които не са носители на този ген. Предположенията са насочени към това, че носителите на гена усвояват в по-голяма степен витамин D през чревния тракт, което намалява неговите ефекти и не позволява натрупване при прием с добавки.

 

Ниските нива на витамин D в кръвта са свързани с по-висок риск от деменция. Той участва в процесите на елеминиране на амилоидните плаки в мозъка. Тяхното натрупване е една от водещите характеристики на болестта на Алцхаймер. Също така, витамин D допринася за защита на мозъка от натрупване на тау-протеини, които също са част от водещия патогенетичен механизъм при деменция. Превенцията на деменцията и забавянето на нейното развитие е от ключово значение за общественото здраве, тъй като все по-голяма част от населението в световен мащаб е засегнато от заболяването. Резултатите от проучването подчертават потенциалния терапевтичен ефект от приема на витамин D за превенция и забавяне на хода на заболяването.

 

Проучването е публикувано в Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring.

 

Референции:

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dad2.12404