Повишената консумация на захар се оказва фактор за развитие на психични разстройства, особено във възрастта на пубертета, отбелязва сериозен екип от японски изследователи. Колкото повече захар се употребява, толкова по-тежки са симптомите, отбелязва се в публикация в Science Advances. 1

 

Хората рядко могат да си дадат сметка за реалното количество захар, което употребяват. А консумацията на захар се превръща в глобален проблем. Тя е свързана с нарастващата тенденция на затлъстяване, диабет тип втори, кариес сред населението, които представляват само върха на айсберга. По доклади на СЗО още от 2015 г. става ясно, че дори континент като Африка не е застрахован от модерните заболявания, една четвърт на случаите свързаните с консумация на захар се намират там. Половината принадлежат на Азия.2 По препоръки на световните експерти само 5 до 10% от дневния калориен прием трябва да идва от консумация на захар. 


Защо трябва да се тревожим от свръхконсумацията на захар? Сега към списъка с известните социално значими заболявания може да се добавят и психичните разстройства. Според японски учени очевидно по-голямо е числото на юношите с психични проблеми сред тези, които консумират значително повече захар. Те са изчислили, че въпросната група хора употребяват 2,5 пъти повече от бялата сладост отколкото останалите. Вторият извод, който правят, е, че колкото повече захар консумират, например тези с диагноза шизофрения, толкова по-тежки са симптомите на разстройстото им.


Те предположили, че тази връзка има генетичен произход, което и се потвърдило от проведен от тях лабораторен експеримент с животински модели. При него отчитат, че при хранене с високо съдържание на захар се появяват различни симптоми на психични нарушения като понижена памет, хиперактивност, необичайни показатели в ЕЕГ (електроенцефалография) и други. 


Изследователите са установили и увреда на малките кръвоносни съдове на главния мозък (церебрална микроангиопатия), което е основен фактор за развитие на когнитивни нарушения и съдова деменция. Подобни нарушения се срещат при пациенти с шизофрения и биполярно разстройство. 3


За да се предотврати развитието на тази патология, в това число увредата на кръвоносните съдове в мозъка и психиатрични симптоми, от полза били нестероидните противовъзпалителни, станало още ясно.


Източници: 

1. High-sucrose diets contribute to brain angiopathy with impaired glucose uptake and psychosis-related higher brain dysfunctions in mice (science.org) - https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abl6077

2. https://www.who.int/news/item/11-10-2016-who-urges-global-action-to-curtail-consumption-and-health-impacts-of-sugary-drinks

3. https://umedp.ru/articles/tserebralnaya_mikroangiopatiya_assotsiirovannaya_s_arterialnoy_gipertenziey_i_metabolicheskimi_narush.html