Мозъчната активност в центровете, отговорни за запаметяването на информацията, ориентацията и останалите когнитивни функции, е много по-висока при хората, които редовно играят видеоигри. Това е заключението на изследователски екип от университет в Бохум, Германия, публикувано в авторитетния журнал Behavioural Brain Research.

 

Учените изследват влиянието на видеоигрите върху познавателната способност на човека, проследявайки способността на 2 групи хора да класифицират и запаметяват информация и да я използват за по-лесно ориентиране в определени ситуации.


 

Тази конкретна категория на когнитивните ни функции се означава като вероятностно мислене и нивото ѝ зависи от способността на мозъка да предвижда развитието на определени ситуации, използвайки складираната си информация, засягаща различните възможности за развитие на тези ситуации.

 

Учените използвали един широко популярен в психологията метод за проследяване нивото на вероятностното мислене. Това е методът за предвиждане на времето. При него на пациента се показват 3 различни метеорологични карти, показващи различна вероятност за предстоящи промени във времето. Анализирайки самостоятелно тези карти, пациентът трябва да предвиди максимално точно какво ще бъде времето в определен момент. Психолозите считат, че способността на човек да се ориентира в тази конретна ситуация показва най-акуратно състоянието на вероятностното му мислене. Затова и методът е възприет като универсално мерило на когнитивните функции като цяло.

 

За проследяване влиянието на видеоигрите върху когнитивните функции учените от Бохумския университет използвали 2 групи от по 17 души. В първата група попадали хора, които прекарват по над 15 часа на седмица в занимания с видеоигри. Хората от втората група не се занимавали с видеоигри изобщо.

 

Всеки от участниците е трябвало да даде прогнозата си за предстоящи промени на времето след анализиране на различни комбинации от метеорологични карти. Непосредствено преди това те са имали възможност накратко да се запознаят с особеностите на всяка карта, за да могат да се ориентират какво да очакват след комбинирането им.

 

След теста е установено, че групата на любителите на видеоигрите дава изключително точни прогнози, много по-вероятни в сравнение с тези, дадени от другата група. Тези резултати са постигнати след възможност за само няколкоминутно запознаване с особеностите на ситуацията.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Учените считат, че именно видеоигрите са създали и затвърдили тази способност у хората от първата изследвана група. За потвърждаване на тази хипотеза част от любителите на видеоигри преминават ядрено-магнитен резонанс на главата. Той показва, че по време на направения тест на когнитивните функции се активират специфични центрове в хипокампуса на мозъка, които се активират и при ползването на видеоигрите. Така навиците, които човек си игражда, играейки, подпомагат бързото ориентиране в ситуации, които изискват моментно запаметяване на нова информация и бърза ориентация в обстановката на база на тази информация.

 

Получените данни допълват досегашните представи на учените за причините за естественото отслабване на когнитивните функции при възрастните хора. Досега се знаеше, че този феномен се дължи именно на промени в някои нервни центрове в хипокампуса на мозъка.

 

Намирането на начин за поддържане активността на тези центрове с времето предлага възможност за разработване на методи за поддържане познавателните способности на човека до много по-напреднала възраст.