До неочакван извод стигнаха експерти на конференция на Американската психологична асоциация, специално посветена на темата за влиянието на видео игрите и интерактивните медии върху психиката на децата и младежите. Дебатите са повдигнати с цел преразглеждане на отношението към тях заради обширно изследване, чието приключване се очаква през 2014 г.

Проучването е предприето в отзвук на обществените дебати през последните десетилетия за негативното въздействие на образите от монитора върху подрастващите. Досега се смяташе, че игрите имат негативен ефект върху психо-емоционалното здраве, в това число, че натрупват напрежение, гняв, акумулират агресия, водят до зависимост и депресия.

За да се разбере влиянието на игрите върху развиващия се ум обаче трябва да се предприеме по-умерен подход, споменава авторът на изследването д-р Изабела Граник за сп. American Psychologist.

Приемаме видео игрите за дейности, които не развиват мисленето ни и не водят до интелектуален напредък, дори за проява на мързел. Само че изследователският екип открива значително подобрение на когнитивните способности у играещите, особено по отношение на ориентиране в пространството, причинно-следствените връзки, паметта и възприемането. И това е напълно вярно за същите онези игри, които всяват ужас у родителите, тези с преследване на цел и стреляне, изобилстващи със сцени на насилие.


Игрите и интерактивните медии, оказва се, подобряват способностите на децата да се обучават, социалните им умения и се отразяват положително дори на здравето им.


Въпросните видео игри със стрелба развиват способностите на играча да мисли за даден обект в трите измерения, качество, което се свързва с потенциални постижения в науката, технологиите, инженерството и математиката. Същият ефект не може да се търси при другите видео игри, редене на пъзели или ролеви игри, казва Граник. Освен това видео игрите подпомагат развитие на мисленето в насока проблемно разрешаване.

Тийнейджърите, които предпочитат по-сложните стратегически видео предложения, в които има ролева игра, са по-добри при разрешаването на проблеми и имат по-висок успех в горните класове, се констатира от дълго продължило проучване, публикувано тази година. При друго също се намира, че креативността на децата се развива дори при игра на видео игри с насилие, но не и когато се използват компютърни и приложения за телефон.


NEWS_MORE_BOX

 

По-простите видео игри пък, в които лесно се преминава на друго ниво, се отразяват положително на настроението, подпомагат релакса и оттърсването от тревожни мисли.


Друг позитивен момент е, че интерактивните форми на игра обучават на емоционална устойчивост от сблъсъка с неуспеха.

Относно страховете, че играенето прави децата аутсайдери, изследователите твърдят, че 70% от тях де факто комуникират по този начин с приятели и хора от цял свят, какъвто е примерът с достатъчно популярната игра „Фармвил“. Получава се, че мултиплеърите създават виртуални социални общества, в които на пиедестал стоят качества като успешно водене на група, бърза преценка на кого да се довериш и кого да отхвърлиш.

Колкото и да е странно за някои, в тези виртуални общества, дори когато в играта има насилие, са изградени на основата на приобщаване и насърчаване на сътрудничеството, взаимопомощта. Още преди две години се констатира, че хората играят повече именно затова, отколкото да се съревновават с някого и изпъкват пред другите.

Практика е вече самите психолози и психиатри да насърчават пациентите да играят, използвайки метода с цел подобряване на здравето им.

През 2008 г. с участието на 34 лечебни клиники се открива напредък при придържането към терапиите и познанията за рака при децата, благодарение на компютърната игра „Ремишън“.

Според изследователите повече от ясно е, че видео игрите имат място на училищната скамейка и трябва да залегнат в образованието на следващите поколения. Естествено, за целта те препоръчват игрите да се създават от екипи, които включват психолози и медицински специалисти, които да работят в тясно сътрудничество със софтуерните дизайнери в насока развитие на ползите от тях за менталното здраве, както също и интегрирането им като метод в традиционата психотерапия.