Рискът от поява на психични разстройства сред транссексуалните деца, дори и такива на 9- или 10-годишна възраст, е значително завишен. Това разкри ново проучване.

 

Транссексуалността е състояние, при което половата идентичност се различава от физическия му пол.


 

В изследването са включени над 7000 деца на възраст 9 и 10 години от САЩ.

 

Специалистите забелязват, че транссексуалните деца, имат значително по-висок резултат от своите циссексуални връстници в скала, която оценява различни аспекти на тяхното поведение и определя риска от появата на някои нарушения, свързани с менталното здраве.

 

Според получената информация при транссексуалните деца рискът от проява на суицидни действия е шест пъти по-висок. Рискът от проява на депресия и тревожност, от друга страна, е два пъти по-висок.

 

От предходно проведени изследвания на специализирани клиники също се наблюдава тенденциозно повишен риск сред тези деца за поява на различни психични разстройства.

 

Специалистите не разкриват статистически значима разлика в риска единствено при разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност сред двете групи от деца.

 

Направените констатации подчертават по-голямата уязвимост на транссексуалните деца, която би могла да повлияе значително на техния начин на живот, както и на техните близки.

 

Предходни проучвания, в които са включени по-малки деца на възраст от 5 до 10 години, отбелязват по-ниски нива на депресия и тревожност от тази, която специалистите отбелязват в настоящото проучване.

 

Направените заключения предполагат, че от 9- до 10-годишна възраст транссексуалните деца вече имат по-висок риск от нарушения, свързани с психичното здраве в сравнение с техните цисполови връстници.

 

Все още не е известно дали тази чувствителност се дължи на стигма, малцинствен стрес, дискриминация, полова дисфория или има друг вид първоизточник, който влияе върху тяхното психично здраве.

 

Независимо от причината за повишения риск сред транссексуалните деца, осигуряването на подходяща подкрепа и терапевтично лечение за поддържане на менталното състояние на тази уязвима група е от първостепенно значение

 

Информация за направените констатации, отбелязващи повишения риск от ментални нарушения при транссексуални деца, е публикувана в сп. JAMA Network Open.

 

Референции:

https://www.medscape.com/

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2794486