Когнитивните умения и личността на бъдещия служител се разглеждат по време на интервю за работа: Кандидатът има ли подходящо обучение? Правилната кариера? Дали се представя добре? Вежлив ли е? Въпреки това, квалификациите и приятният характер не означават непременно, че интервюираният ще се представи като добър шеф или компетентен колега, особено в професии, където социалните взаимодействия играят централна роля.

 

За съжаление, съществува тенденция, която поглъща западното общество - невъзможността хората да разберат напълно себе си и да се справят със собствените си емоционални състояния. Неизбежно, тази тенденция се разпространява и в други области на живота - включително на работното място. Често биваме съветвани, когато започваме работа, да си оставяме емоциите на вратата, но това може да има опустошителни последици не само за самия бизнес, но и за служителите. Все пак всеки от нас е емоционално същество.


 

Поради тази причина някои работодатели са се ориентирали към изискването за т.нар. „емоционална интелигентност“ - способността на човек да разбира, регулира, разпознава и управлява емоциите си. В помощ на тези работодатели, изследователи от университетите в Женева (UNIGE) и Берн (UNIBE), Швейцария, създадоха тест за емоционална интелигентност, който измерва емоционалните компетенции на работното място. Известен като Женевски тест за емоционална компетентност, той вече е достъпен за изследователски цели и за комерсиална употреба, резултатите от което могат да се прочетат в Journal of Applied Psychology.

 

Сред психолозите значението на емоционалната интелигентност винаги е било широко признато, независимо дали става въпрос за разпознаване, разбиране и регулиране на собствените емоции или тези на другите. Но досега никога не е имало научно обоснован тест за измерване на тези социални умения в специфичния контекст, какъвто е професионалният. Женевският тест за емоционална компетентност, напротив, се състои от четири теста за оценка на тези различни аспекти на емоционалната интелигентност. Колкото повече умения притежавате и колкото по-добри са тези умения, толкова по-ефективни резултати ще може да извлечете от работата си, надграждайки собствената си когнитивна интелигентност, твърдят учените.