На II Международна конференция по емоционална интелигентност на тема Emotional Intelligence - Smart Strategy for Health е домакин София следващата сряда, 29 октомври, когато ще тече Есенната седмица на емоционалната интелигентност.

 

Лектори са учени и практици, мислещи за значението на емоционалната интелигентност за поддържане здравето на хората. Всички те ще споделят опит и стратегии за  развитие на емоционалната интелигентност, както и за превенция на заболявания и механизми за поддържане на желан здравен статус.


 

Основни теми в програмата са: емоционална интелигентност и епигенетика; емоционална интелигентност и психосоматика; емоционална интелигентност, стрес и бърнаут; емоционална интелигентност и красота; емоционална интелигентност и стратегии за здраве.

 

Лекциите ще се водят от водещи имена в сферата - доц. д-р Джон Пеллиттери, съосновател и президент на Meждународното общество по емоционална интелигентност (ISEI, New York, USA); д-р Антонина Кардашева, основател и изпълнителен директор на Фондация за развитие на емоционалната интелигентности и национален координатор за България към Международното общество по емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ, както и управляващ директор на консултанска компания Smart Strategies Ltd; проф. Иванка Марводиева, преподавател в СУ по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността; доц. д-р Милена Георгиева от Института по молекулярна биология към БАН и др.

 

Конференцията се организира от Фондация за развитие на емоционалната интелигентност (ФРЕИ). Учредена през април тази година от Антонина Кардашева, д.пс.н. организацията цели да обедини професионалисти и експерти от различни области на науката и практиката, които активно работят в областта на емоционалната интелигентност и искат да подпомагат развитието на знанието за емоциите. 

 

Мисията на Фондацията е да подкрепя и насърчава развитието на теорията, изследванията и много мащабно - приложимостта на емоционалната интелигентност във всички социални области и професионална практика. Също така - да бъде партньор на всеки, който иска да се развива и израства!

 

Фондацията развива активна дейност в няколко направления - научна и изследователска, практическа в подкрепа на различни социално значими дейности като психопрофилактика, образование, менторство и коучинг, както и методологическа подкрепа в приложения на емоционалната интелигентност в бизнес среда.

 

По време на Конференцията се предлага сертификационно професионално обучение по емоционална интелигентност с диплома, валидна за цял свят.


Повече информация за Фондацията и за Конференцията можете да видите на foundation-ei.org;
както и на страниците на ФРЕИ във Фейсбук и Линкедин.