Ученето е способността на мозъка да усвоява нова информация или умения. По същество ученето е физически процес, който преструктурира връзките в мозъка. Всяко преживяване е резултат от задействането на милиони неврони в мозъка. Невроните действат като едно цяло. Между тях има изградени връзки в резултат на преживяване или нова информация. Когато се опитваме да си спомним нещо старо, невроните се активират, тези изградени връзки започват да работят и ние си спомняме старите знания.

 

Ако дадено събитие или информация се повтаря многократно, невроните започват да образуват трайни мозъчни пътеки. Получената мрежа става част от дълготрайната памет. Събития, които са нови, значителни, шокиращи, важни, се кодират по-лесно от незначителните. Това е така, защото те предизвикват по-активна невронна дейност. Така например при изгаряне от пламък светкавично се задействат зрителните, осезателните неврони и невроните на лимбичната система (чувството на ужас).


 

Следващият път, когато видим пламък, цялата тази невронна мрежа се задейства. И този спомен, дори и несъзнателен контролира поведението ни. Нямаме желание да докоснем пламъка, а да се отдръпнем. Вече сме си научили урока.

 

Изграждането на тези невронни мрежи е изключително важно за процеса на заучаване. Изграждането и разрушаването им при млади хора става много по-бързо и лесно отколкото при възрастни. Именно за това ученето става все по-трудно с възрастта.

 

Някои неща са по-лесни за учене от други. Така например говорът и ходенето се научават само от примера, който имат децата около себе си. Те виждат нас как ходим, чуват ни как говорим и започват да имитират. Умения като четене и смятане са малко по-сложни за усвояване. Тези умения се научават съзнателно. Повторението и практиката засилват и затвърждават невронните мрежи, свързани с това знание и го правят част от дълготрайната памет.

 

За някои видове учене помагат т.нар. огледални неврони. Те се активират, когато някой друг се движи и нашите собствени неврони за движение също се активират. Тези огледални неврони се използват за усвояване на моторни умения – танци или спорт.