При нарушения в биологичния часовник, например когато оставаме будни цяла нощ, могат да се наблюдават негативни ефекти върху настроението и качеството на живот.

 

Предишни проучвания са показали, че негативните ефекти се засилват толкова повече, колкото по-дълго трае това нарушение на биологичния часовник.


 

Балансът на хормоните в човешкото тяло се променя през деня в зависимост от биологичния часовник - циркадния ритъм.

 

Ново проучване е показало, че храненето нощно време може да предизвика някои промени в метаболизма.

 

Нарушеният контрол на кръвната захар е свързан с промени в настроението, депресия и затлъстяване.

 

Тези състояния взаимно си влияят и така се влошава цялостното здраве и качество на живот.

 

Откритията посочват, че храненето изцяло през деня, без включване на нощни хранения, би помогнало да се постигне контрол на емоционалното настроение.

 

За целите на рандомизираното - контролирано проучване са били проследени 19 участници.

 

Половината от тях са се хранили както през деня, така и през нощта, другата половина са се хранили само през деня.

 

Двете групи са приемали еднакво количество калории, спали са еднакъв брой часове и са имали еднакво ниво на физическа активност и брой часове, прекарани на дневна светлина и пред екраните.

 

Групата, която се е хранила както през деня, така и през нощта, е имала 26% увеличен риск от развитие на депресивни състояния и 16% по-висок риск от тревожни състояния.

 

Групата, която се е хранила през деня, не е имала такива промени в настроението.

 

Колкото по-значителни са промените в циркадния ритъм, толкова по-голям е риска от развитие на депресивни и тревожни състояния.

 

Установено е, че времето за хранене може да има значително влияние върху риска от развитие на депресия и тревожност и това се дължи на нарушенията в биологичния часовник.

 

Откритията поставят фокуса върху бъдещи проучвания за нарушената глюкозна толерантност нощно време, която би могла да има влияние върху настроението.

 

Резултати от предишни проучвания са показали, че храненето през деня предотвратява дисбаланса в нивата на кръвната захар.

 

Чревният микробиом също има значение за циркадния ритъм.

 

Някои проучвания предполагат, че нарушенията в биологичния часовник може да доведе до промени в чревния микробиом, които да благоприятстват появата на възпалителни процеси.

 

Промените в баланса на чревния микробиом също се свързват със симптоми на тревожност и депресия.

 

Референции:

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2206348119