Американски учени са установили, че децата, получили травма на главата по време на раждане трудно фантазират и измислят истории.

 

Известно е, че човешкият мозък притежава забележителна способност да компенсира травми, особено когато те са били нанесени в много ранна детска възраст.

 

Резултатите от предишни проучвания показват, че при децата, които са получили травма на главата по време на самото раждане или в периода след това, езиковите способности се развиват по същия начин, както и при  връстниците им. Повечето от тези изследвания, обаче  се фокусират върху обективни показатели като способността за изграждане на изречения или езиковия капацитет на детето.

 


Според Ozlem Eje Demyr, аспирантка по психология към университета в Чикаго, тези критерии не са достатъчно надеждни, за да се определи  нивото на развитие при малки деца.

 

В проведеното от Demyr, и двама нейни колеги изследване, били проучвани по-сложни способности – фантазията и измислянето на истории.

 

В изследването участвали 11 деца, получили травма на главата по време на раждане или непосредствено след това и 20 обикновени деца. Средната възраст на участниците била 6 години.

 

Всяко едно от децата трябвало да си измисли и да разкаже история, която започвала с изречението „Имало едно време, едно момченце, което имало много играчки.“.

 

Учените анализирали броя на използваните думи, сложността на сюжета и дължината на историята, която всяко от децата измислило.

 

Както и в предишните проучвания, историите на децата с наранявания на главата не се различавали по начина на съставяне на изреченията и използваната лексика от тези на връстниците им. Въпреки това, техните разкази били много по-къси, а сюжета по-прост.

 

Според учените, тази разлика е доказателство, че децата, чиито мозък е бил травмиран, имат по-ограничена фантазия и се затрудняват в измислянето на истории и лъжи, характерно за малчуганите на тази възраст.

 

Тъй като изследваните деца са на сравнително малка възраст, с течение на годините мозъкът им има възможност да компенсира дефицитите породени от травмата по време на раждане, предполагат авторите на изследването.

 

Резултатите от проучването са публикувани в юлското издание на списание  Developmental Science .