Хроничната умора е един изключително неспецифичен симптом, който може да бъде част от клиниката на широк спектър от заболявания. Разбира се, тя може да бъде и просто резултат от физическо и психологично изтощение и „прегаряне“. Все по-често обаче хората спират да обръщат внимание на този общ симптом. Урбанизирането на живота доведе до все по-често срещане на умора и ние сякаш свикнахме с тези състояния – пролетна умора, умора в резултат от смяна на часа, бърнаут умора и др.

 

Кои са най-честите причини за умората като симптом и кога трябва да ѝ обърнем внимание?


 

1. Стрес, депресия, тревожно разстройство

Няма как на първо място да не сложим възможно най-тривиалната причина за хроничната умора – психологичното и физическо изтощение, т.нар. прегаряне (burnout). За кратки периоди от време, ако човек се храни пълноценно, спи пълноценно и почива пълноценно може да понесе високи нива на психологичен и физически стрес. В един по-дълъг аспект обаче и особено при влошени компенсаторни условия (сън, храна, почивка), това води до прегаряне, тревожност и др. Хроничната депресия, тревожното разстройство и др. психиатрични състояния са също често свързани с хронична умора. Двустранна е връзката със съня и почивката – от една страна, пациенти с депресия често не могат да се наспиват пълноценно и изпитват проблеми със съня. От друга страна, влошеното качество на съня, съкращаването на т.нар. REM фаза на съня  води до влошаване на депресията им, изостряне на тревожността, неадекватна оценка на събитията около тях и др. Ранното лягане и 7-8-часов сън драстично подобряват състоянието им. Нещо повече, влошеното качество на съня се асоциира с повишен риск от кардиоваскуларни инциденти (инфакт на миокарда, мозъчен инсулт).  Разбира се, стресът и депресията невинаги са причини за хроничната умора или пък те могат да бъдат насложени. Затова е добре винаги да се застраховате с някои допълнителни изследвания.

2. Хепатит B, C

Особено класически и нередки са случаите на абсолютно безсимптомни хронифицирали хепатит B и C. Заболяванията могат да се изявят с тъпа периодична болка в дясното подребрие или епигастрално, иктер, бледи изпражнения и др. Често единствената изява може да бъде обаче само едно чувство на хронична умора и лесна уморяемост. Ето защо е изключително важен ежегодният скрининг за тези заболявания чрез контролно изследване поне на чернодробните трансаминази – ASAT и ALAT. Други скринингови изследвания са HBS Ag и Anti HCV. В България можете да се изследвате напълно анонимно, безплатно, бързо и целогодишно за хепатит B  и C, а също и за ХИВ в центровете по сексуално здраве (чекпойнт центрове). Хепатит B и C се предават основно по кръвен (при наркомани, кръвопреливания, медицински манипулации, стоматологични манипулации, при пряк контакт с кръв от болен и др.) както и по полов път и транспланцетарно от майката на плода. Често се пропуска фактът, че освен всичко хепатит B може да се предава и по битов път със слюнка и пот, където вирусът се намира във високи концентрации.

 

3. Кардиологични заболявания

Особено често хроничната умора и лесна уморяемост може да бъде единствен белег на някои кардиологични заболявания – исхемична болест, ритъмно-проводни нарушения и др. Затова ехокардиографията и електрокардиографията (ЕКГ) са важни скринингови ежегодни изследвания за всеки.

 

4. Белодробни заболявания

Белодробни заболявания са друга изключително честа причина за умора, поради хипоксията, която създават – астма, сънна апнея, ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест), емфизем, туберкулоза и др. Особено незабележима е умората при сънната апнея и обикновено пациентите дълго не ѝ обръщат внимание. Обикновено пациентите изглеждат сходно и имат сходна клиника – умора през деня и сънливост, събуждане с недостиг на въздух вечер и спиране на дишането за определени интервали от време по време на сън, силно хъркане, събуждане със сутрешно главоболие, наддаване на тегло, посиняване на устните, понижено либидо и др. Изключително важно е такива хора да потърсят навременно медицинска помощ. Нерядко те дори не разбират, че са болни и нерядко претърпяват фатални битови инциденти (пътни, машинни и др.), поради заспиване при работа с машини и шофиране. Заболяването се потвърждава от пулмолог с полисомнографско изследване, при което пациентът спи една или няколко вечери в лечебното заведение под наблюдение.

 

5. Анемии

Голям брой причини за анемия съществуват, както и различни видове анемия (пернициозна, желязодефицитна и др.). Пълната кръвна картина с диференциално броене е евтин, достъпен и бърз метод за установяване на анемия. Затова ПКК е също едно от задължителните профилактични ежегодни изследвания. Абсолютно задължително е установяването причините за една анемия винаги, тъй като под нея могат да се крият злокачествени и др. сериозни заболявания.