Тютюнопушенето е често срещан вреден навик на голяма част от населението по света. Освен това то е предпоставка за развитието на множество различни заболявания.

 

Редица проучвания свързват самотата и социалната изолация с тютюнопушенето и го посочват като резултат от емоции.


 

За първи път обаче ново изследване на екип от учени част от Имперския колеж в Лондон и Университетския колеж в Лондон стига до извода, че самото пушене на цигари също би могло да доведе до по-високи нива на социална изолация и самота.

 

Изследователите използва данни от английското Longitudinal Study of Aging (ELSA), състоящо се от национално представителна извадка от 8780 души на възраст 50 и повече години в Англия.

 

Нивата на социална изолация и самота на участниците са били оценявани в продължение на 12 години.

 

Установява се, че в началото на изследването вероятността настоящите пушачи да бъдат самотни и социално изолирани е по-голяма отколкото при непушачите.

 

Също така при пушачите по-рядко се наблюдават социални контакти със семейството и приятелите, по-рядко се ангажират с обществени и културни дейности и вероятността да живеят сами е по-голяма.

 

Получените резултати остават същите дори и след отчитане на фактори като възраст, пол и социално-икономически статус.

 

При наблюденията, които изследователите са направили, те забелязват, че с течение на времето хората, които пушат, намаляват социалните си контакти и стават по-малко социално ангажирани и по-самотни в сравнение с непушачите.

 

Много пушачи смятат, че тютюнопушенето е социална дейност, която ги свързва с други като тях. Проведеното проучване обаче не подкрепя тази теза.

 

Направените наблюдения по-скоро описват създаването на един порочен кръг от тютюнопушене, социална изолация и самота.

 

Изследването е наблюдателно и заради това чрез него не може да се определи причината за тази връзка, но според учените редица фактори могат да бъдат отговорни.

 

Пример за такъв фактор е повишеният риск от развитие на задух и други физически здравословни проблеми при пушачите, включително белодробни и сърдечни заболявания, които биха могли да ограничат способността им да се социализират.

 

Освен тези здравословни нарушения, тютюнопушенето се свързва с проблеми в психичното здраве, като тревожност и депресия, които също сериозно влияят върху нормалното общуване на хората.

 

Информацията за проведеното проучване е публикувана в The Lancet Regional Health Europe.

 

Източници:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266677622100288X?via%3Dihub