Болестта на Алцхаймер е най-честата причина за деменция. Характерно е асимптоматично развитие и прогресия на заболяването, които протичат в рамките на няколко десетилетия преди клинична изява на когнитивния спад. При болест на Алцхаймер се наблюдава извънклетъчно натрупване на амилоидни плаки и вътреклетъчно формиране на неврофибрилерни възли. Плаките се образуват от агрегацията на неразтворими бета-амилоидни пептиди.

 

Естествените процеси на стареене и носителството на гена АРОЕ са независими един от друг фактори, които допринасят за повишено натрупване на бета-амилоидни плаки в мозъка. Бета-амилоидните натрупвания са необходимо условие, но не достатъчно за развитие на неврологичната симптоматика. Първоначално разпространението на плаките засяга долната част на кората в слепоочния дял, след което се разпространява към хипокампа и енториналната кора. Рискът от развитие на заболяването се увеличава двойно на всеки пет години между 60- и 90-годишна възраст. Носителството на две копия от гена АРОЕ епсилон 4 е свързано с 12 пъти по-висок риск.


 

Сърдечносъдовите и мозъчносъдовите заболявания, както и мозъчните травми също са рискови фактори за развитие на заболяването. Установено е, че тютюнопушенето има негативно влияние както върху умствения капацитет, така и върху дългосрочния риск от развитие на болест на Алцхаймер. То води до влошаване на умствения капацитет, понижаване на способността за заучаване, концентрация на вниманието, запаметяване, обработване на информацията и контрол на импулсите. Наблюдавани са промени в морфологията, баланса на невротрансмитерите и кръвоснабдяването в кората, хипокампа и подкорието.

 

Тютюнопушенето води до нарушения в глюкозния метаболизъм и атрофия на нервната тъкан. Съставките в цигарения дим предизвикват натрупване на свободни радикали, което причинява увреждания и нарушения във функцията и метаболизма на нервната система. Нарушаването на целостта на клетъчните мембрани, наследствената информация и кръвоносните съдове в мозъка са последствия от тези процеси. Цитокините са основна част от сложната система, която контролира имунния и възпалителния отговор в периферната и централната нервна система. Оксидативните увреждания, които са резултат от действието на свободните радикали, предизвикват възпалителен отговор. Едни от най-уязвимите зони в мозъка, при които настъпват най-бързо увреждания под действието на цигарения дим, са предният челен дял, медиалният и латералният слепоочен дял, както и хипокампа.

 

Референции:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4098701/