Тийнейджърите, стрдащи от различни увреждания, са пет пъти по-податливи към развитие на различни психични, емоционални и поведенчески разстройства. Това твърдение е подкрепено от изследователи на Илинойския университет в Чикаго.

 

Трудностите пред пациентите с увреждания са много и с голяма тежест върху засегнатия човек и неговото семейство. Някои от тях са свързани със самите здравни грижи, които трябва да се полагат за детето, други са финансови, а немалко от тях касаят менталното здраве.


 

При хората с увреждания предоставянето на лесно достъпни и полезни грижи за психичното здраве е по-трудна и комплексна задача за специалистите, тъй като не всички от тях са обучени в тази насока.

 

Много често психичните отклонения са приети за част от самото увреждане, а не като резултат от него и отношението на хората в заобикалящия свят.

 

Поради тази причина от есента на 2022 г., изследователите от Илинойския университет в Чикаго ще проследят състоянието на 780 тийнейджъри на възраст между 13 и 20 години с интелектуални затруднения и нарушения в развитието, както и това на техните семейства за период от 24 месеца.

 

Включените в проучването участници са от различни райони на САЩ - градски и селски населени места.

 

Един от главните инициатори за провеждането на такъв тип изследване е доц. Кристин Берг - специалист по увреждания и човешко развитие в Колежа по приложни здравни науки към Илинойския университет в Чикаго.

 

По време на проучването изследователите ще проследят как се чувстват тийнейджърите и какво е тяхното здравословно поведение.

 

Те ще направят това, като им задават различни въпроси, касаещи състояния като тревожност и депресия, както и такива за здравето, здравословните навици, извършването на различни дейности, способност за управление на здравните грижи и самоефективността на пациентите и семействата им.

 

Екипът от изследователи ще провери и до каква степен са доволни тийнейджърите, техните родители, както и медицинският персонал, който предоставя своите грижи, от цялостната здравна система и възможността за получаване и предаване на здравните грижи.

 

Ранното идентифициране и лечение на депресията и тревожността на пациентите би могло да бъде от много голяма полза през целия живот на младежите с интелектуални затруднения и нарушения в развитието, а също така би могло да предотврати появата на сериозни психоемоционални кризи в бъдеще.

 

Източници:

https://medicalxpress.com/news/2022-01-teens-disabilities-mental-emotional-behavioral.html