Телепатията представлява предаване на символи, цветове, образи, идеи, мисли, чувства, усещания между живи същества от различно разстояние без участието на 5-те сетива. Телепатията не е официално научно призната като феномен. С изучаването и се занимава парапсихологията. Една от фундаменталните хипотези във философското разбиране за телепатия е съществуването на общо съзнание, обединяващо живата материя на ментално ниво.

 

Има много теории и хипотези, обясняващи фините механизми на опериране на телепатията. Всички тези обяснения обаче звучат и наистина са прекалено метафизични в контекста на сравнението им с постулатите на конвенционалната наука. Обективното представяне на въпроса за телепатията в настоящия момент от развитието на човечеството изисква научни доказателства.


 

Един от малкото успешни научни експерименти в областта на телепатията е проведен през 2014 г. от екип учени на Харвардския университет. Посредством специални устройства, те свързват и отчитат биоелектрическата мозъчна активност в един и същ момент на двама човека - единият в Мумбай, другият в Париж.

 

Използваните устройства комуникират едно с друго посредством интернет. По този начин, съвременната технология се използва като средство за постигане на по-голяма обективност в конкретния експеримент. Това става чрез визуализация на процесите на пренос и мозъчна обработка на информация, което иначе е научно неуловимо.

 

Думите, мисълта, образите, възприятията, въобще всеки процес, протичащ под някаква форма в мозъка, може да се регистрира като биоелектрична активност. И това не е новост за науката. Нервната система е електрически активна и електромагнитно сензитивна.

 

На базата на отчитане на биоелектричната мозъчна активност се прави изследването електроенцефалография (ЕЕГ). Идеята на горния експеримент е биоелектричната мозъчна активност на един индивид в конкретен момент да бъде преобразувана в компютърен сигнал посредством специално трансформиращо устройство.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Този сигнал се предава по интернет на устройство от същия тип, поставено на главата на човек, намиращ се на повече от 5000 км разстояние. Оказва се, че биоелектричната активност на мозъка на приемащия посланието човек е същата или сходна на тази, регистрирана у предаващия съобщението. Макар и двамата да не говорели на един и същ език, приемащият е осъзнал смисъла на посланието (думите "здравей", "чао" и т.н.) или споделял, че усеща проблясъци на светлина.

 

Разбира се, експериментът не доказва телепатията дефинитивно като феномен. Той само показва, че човешкият мозък притежава потенциал да комуникира на биоелектрично ниво.

 

Подобни експерименти са провеждани и с животни (експериментални мишки). Например, правени са опити за предаване на цяла условна програма за действие като ориентация в лабиринт. Голяма част от тези експерименти са били успешни, т.е. приемащата информацията мишка се е ориентирала по-бързо в лабиринта в сравнение с тази, която тепърва установявала правилния път.

 

В заключение, може да се каже, че съществува вероятност човешкият мозък да притежава огромен неразкрит потенциал, макар и на този етап това да не може да бъде научно констатирано, измерено или предположено дори. Въпреки това, може би правилният научен подход към феномени като телепатията е на тях да се гледа с широко отворени очи!