Мобилните телефони повишат риска от развитие на рак на мозъка, според доклад на експерти на Световната здравна организация (СЗО).


Все по-често клетъчните телефони са определяни като причина за мозъчни разстройства, след като започнаха да се използват масово през последното десетилетие.


Международната агенция за изследване на рака, структура на СЗО, определя риска от онкологично заболяване от използването на мобилните телефони на база 5-степенна скала: канцерогенни, вероятно канцерогенни, възможно канцерогенни, не са класифицируеми и не са канцерогенни.Организацията класифицира радиацията, излъчвана от мобилните телефони като „възможно канцерогенна“, тъй като има съмнения, че води до риск от вид рак на мозъка – глиома, въпреки че не са намерени доказателства за наличието на ясна връзка.


Определянето на джиесемите като също толкова рискова за здравето категория като оловото, пестициди от групата ДДТ и изгорелите газове от двигатели на автомобилите, поставя правителствата под натиск да актуализират препоръките си към обществеността за потенциалните опасности от продължителните разговори по мобилните телефони, поясняват експертите.


Важно е да се вземат прагматични мерки за намаляване времето на разговорите по джиесем, използването на слушалки за мобилен телефон, както и писането на текстови съобщения, казва Кристофър Уайлд, директор на Международната агенция за изследване на рака. Отдавна е известно, че електромагнитните вълни, излъчвани от мобилни апарати, се абсорбират от организма, в голяма степен от главата, когато слушалката е допряна до ухото.


На среща в Лион, Франция, група от 31 учени от 14 страни преразглеждат данни от епидемиологични проучвания и стигат до извода, че мобилните телефони не са съвсем безопасни за хората.


Преглед на данни свидетелстват за повишен риск от злокачествен вид рак на мозъка. Според други експерти доказателствата са твърде слаби, за да се правят заключения, че мобилните телефони предизвикват рак.


Необходими са освен допълнителни изследвания в тази насока, но и още години, за да може със сигурност да се каже, че използването на мобилни телефони има негативни последствия за здравето, поясняват учените.


Преди няколко месеца 9-годишно изследване направи опити да разсее твърденията, че мобилните телефони са вредни за здравето. Учени от Манчестърския университет установяват, че през този период се наблюдава увеличение на определен вид рак на мозъка в Англия, но повишената честота е твърде малка, за да бъде свързана с използването на мобилни телефони. Друга форма на рак на мозъка пък намалява през изследвания период.


Според заключенията от проучването, публикувано в сп. Bioelectromagnetics, нарасналото използване на мобилни телефони през последните години не води до забележима промяна в честотата на рак на мозъка в Англия за периода 1998 и 2007 г.


„Не може да се изключи възможността, че има хора, които са податливи на облъчване с радиочестоти или че някои редки видове рак на мозъка са свързани с него. При тълкуване на данните с колегите смятаме, че не се налага спешна нужда да се прилагат мерки по отношение намаляване на употребата на мобилни телефони.“, казва д-р Франк де Вохт, ръководител на изследването.