Учени твърдят, че мозъчни лезии над нормалните граници могат да бъдат предпоставка за ранно развитие на когнитивни нарушения, но трябва да се съобразят и с предхождащи събития като мозъчни травми, загуба на памет и други, във връзка с разработването на нов метод на изследване и разчитане на изображения от ядрено-магнитен резонанс.


Той е разработен от медицинския университет в Ню Йорк NYU Grossman School of Medicine и е представен в журнала Academic Radiology. Методът е достъпен за всички лекари безплатно - https://github.com/jingyunc/wmhs.


Изследването е концентрирано около хиперденсни зони в бялото мозъчно вещество на изображения при образно изследване. Тези зони, изглеждащи като светли петна или точки на снимките, реално представляват изпълнени с течност кухини в мозъка, причинени от различни увреждания на съдовете на мозъка. Отдавна се смята, че са свързани с проблеми в паметта и емоциите, особено в напреднала възраст. Колкото повече са въпросните зони, толкова по-тежко е състоянието.Новият метод използва 3 степенна скала за определяне на тежестта на заболяването, където първа степен означава минимално количество бели петънца, а 2 и 3 – по-тежка патология. Системата е създадена за бързо и прецизно изследване на обема и разположението на хиперденсните зони.
На случаен принцип били избрани 72 образни изследвания, на хора над 70 годишна възраст, с нормална, леко променена, или усложнена когнитивна функция (болест на Алцхаймер). Методът използва софтуер за определяне на параметрите на лезията, в зависимост от разположението и спрямо краищата на мозъка. Нормалните граници са от 0 милилитра (липса на лезии) до 60 милилитра (наличие на няколко лезии). При повече от 100 милилитра се говори за тежко състояние. 7 от 10 резултат на новия метод паснали на поставените диагнози.


Новият методът не е достатъчен за диагностицирането на ранна деменция.


 „Новият ни калкулатор за изчисляване на параметрите на мозъчните лезии дава възможност на различни видове клиницисти да използват допълнителен стандартизиран тест за изследване на лезиите при деменция, инсулт и др.“ споделя д-р Юлин Ге, ръководител на проекта и професор в катедрата по радиология към университета пред Science Daily.


Методът позволява да се наблюдава развитието на лезии в бялото вещество на мозъка, свързани и с бета- и тау-амилоидните протеини, свързани с болестта на Алцхаймер.