Продължителното излагане на стрес потиква промени в нервната активност в онези части на мозъка, които контролират страха, насилието и емоцията, показва ново изследване.


Констатацията е направена от анализи на мозъчни сканирания сред войниците, служили наскоро в Афганистан.


Авторът на изследването, Гуидо ван Винген, обяснява, че за пръв път може да се направи категорично заключение, че последиците върху мозъка наистина се дължат на преживяванията в битките.


Ван Винген, заедно със свои колеги, проследява 36 войници в Афганистан, които са част от мисията за интернационална помощ – в периода 2008 – 2010 година.


Преди и след мисията си, участниците претърпяват сканирания на мозъка, които биват сравнени с взетите от войници, които останали в Нидерландия през този период. Участниците попълват и въпросници, които се отнасят до преживяванията им в битките.


Въпреки че никой от войниците, участващи в мисията, не развива пост-травматични разтройства, при всички тях се отчита повишаване на активността на амигдалата и инсуларния кортекс, които отговарят за контрола на страха и бдителността.


Подобна нарастваща активност следва да трае най-малко два месеца след връщането от бойното поле. Изследователите наблюдават и нервната активност в регионите на мозъка, които отговарят за контрола на емоциите сред войниците.


Видът на промените в мозъчната активност зависи от това как войниците възприемат преживяванията, на които са били подложени, отбелязват експертите. Например степента, на която даден войник възприема крайпътна бомбена експлозия като заплаха, прогнозира степента на промяна на активността в емоционалния център на мозъка.