Стресът причинява по-бързо стареене на имунната система, разкриват изследователи от Университета на Южна Калифорния.

 

Причините за появата на стрес могат да бъдат най-различни, например травматични събития, напрежение на работното място, отделни случки в ежедневието, дискриминация и много други.


 

В резултат на появил се стрес, могат да възникнат различни нарушения, както и промени в нормалните функции на човешкия организъм. Имунната система също може да се повлияе от стреса, което да доведе до повишен риск от появата на различни заболявания - онкологични, сърдечносъдови и инфекциозни, като COVID-19.

 

Проведеното от специалистите изследване би могло да подпомогне за разбирането на различията в здравето, свързано с възрастта, включително различното въздействие върху хората по време на пандемия.

 

С напредването на възрастта на хората, имунната система естествено започва да понижава своята функционалност - състояние, наречено имуноостаряване.

 

В хода на времето имунитетът на човека отслабва и в неговата циркулация са включени твърде малко новоформирани „наивни“ бели кръвни клетки, които да реагират на появяващи се патогени.

 

Разкрити са и разлики в ефективността на имунната система при хора на една и съща възраст. Поради тази причина специалистите провеждат проучване, чрез което да определят връзката между стреса и понижената имунна активност.

 

Изследователите анализират голям набор от данни, които са използвани и в други проучвания.

 

За да определят различните форми на социален стрес, изследователите анализират отговори от национална извадка, включваща 5744 възрастни над 50-годишна възраст.

 

Участниците попълват въпросник, предназначен да оцени техния опит със социален стрес, включително стресови житейски събития, хроничен стрес, наличието на дискриминация в техния живот и други.

 

В следващия етап на изследването е направен анализ на техни кръвни проби, чрез поточна цитометрия. Това представлява лабораторна техника, която брои и класифицира кръвните клетки, докато те преминават една по една в тесен поток пред лазер.

 

От резултатите е установено, че хората, които имат по-чести стресови ситуации в своя живот имат понижен брой наивни Т-клетки, които биха могли бързо да реагират на новопоявил се патоген.

 

Връзката между стреса и понижената имунна активност остава същата и след изключване на други фактори, които биха могли да повлияят на имунитета, като например тютюнопушене, алкохол, индекс на телесната маса и други.

 

Проучването е публикувано в сп. Proceedings of the National Academy of Sciences.

 

Референции:

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2202780119