Различните видове насилие - вербално или физическо, сред юношите съществува от много време, но през последните години неговата честота значително се повишава.

 

Психичното състояние на юношите през изминалите две години се влошава, най-вече заради пандемията от COVID-19 и социалната изолация, която тя наложи. Наблюдават се все повече състояния като тревожност, стрес и други видове негативно поведение сред тях.


 

Проведен е глобален мета-анализ на 29 проучвания, които включват общо 80 879 юноши. Чрез него се прави равносметка за тяхното психично състояние преди и по време на пандемията от COVID-19.

 

Получените резултати показват, че случаите на депресия са 25,2%, а тревожните участници са 20,5%.

 

В резултат на пандемията, особено в по-късните ѝ етапи, състоянията, засягащи психичното здраве на юношите, са удвоили своята честота. Случаите на проявени симптоми са най-много сред по-големите и сред момичетата.

 

Д-р Стефани Марси, която е лицензиран психолог и медицински директор на подразделението за Интегрирано поведенческо здраве в Общата педиатрия към Детската болница в Лос Анджелис среща много случаи на тревожност в резултат на пандемията сред децата.

 

По нейни наблюдения те се получават заради екпресията на негативни емоции на много от засегнатите родители пред останалата част от семейството. По този начин тревожността се предава на децата.

 

Благодарение на напредването на световната ваксинационна кампания и намаляването на заболеваемостта, някои от държавите отпуснаха въведените мерки и повечето юноши се върнаха обратно в училищните заведения.

 

Въпреки това породилите се в децата чувства като стрес, напрежение или тревожност не са изчезнали. Първоначално редица специалисти предположили, че това е нормално заради дългия период на изолация.

 

Много често обаче негативните емоции при юношите предизвикват вторични симптоми като агресия, насилие и тормоз.

 

В САЩ случаите на агресия в училище, които включват оръжия, са се увеличили повече от три пъти през първите три месеца на учебната 2021-2022 г., в сравнение със същия период през 2019 г.

 

Тревожността при юношите може да засегне възможността на децата да внимават в час, да запомнят информация, а много от тях изостават с материала заради домашното обучение.

 

Тези фактори допринасят за засилването на стреса и децата често започват да бягат от училище. Според наблюдения на различни учители, много от тях започват да се отделят от приятелите си, да се усамотяват, злоупотребяват с наркотици или алкохол.

 

Важно е да се отбележи, че тези психични нарушения са лечими и обратими. Правилният модел на поведение от възрастните може сериозно да помогне на детето.

 

По препоръки на учени родителите трябва да се стараят да бъдат добър модел за подражание на своите деца и да ги възпитават на търпение, методи за справяне със стреса и на общоприети начини за разрешаване на конфликти.

 

Грижата на родителите за собственото им добро състояние дава подходящ пример на децата и осигурява здравословна среда за тяхното личностно развитие.

 

Източници:

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2782796