В сравнение с други групи хора, подрастващите, които страдат от депресия, са значително по-чувствителни към критика, давана от своите родители. Те възприемат критиката от родителите много по-сериозно и имат тенденцията да не възприемат похвалите и да ги игнорират.


Изследването, осъществено от група учени от университета Лайден в Нидерландия, разглежда влиянието на родителите върху подрастващи, които страдат от дистимия или тежко депресивно разстройство. Анализирани са данни за взаимоотношенията между децата и техните родители, както и снимки от ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), които разглеждат мозъчната активност при съответната реакция на подрастващите.


Откритията сочат, че и депресираните и тези, които не са депресирани от подрастващите, реагират с негативни емоции при критика от родителите си. И двете групи имат подобрение в настроението, когато получават похвали от родителите си. Разликата между депресираните и останалите юноши, се крие в степента, до която се променя настроението им в отговор на критика или похвала. При депресираните подрастващи отговорът на похвала е значително по-умерен и притъпен в сравнение със здравите юноши – похвалата не им влияе толкова много, колкото им влияе критиката.Анализът на ЯМР разкрива, че при получаване на критика от родителите депресираните юноши реагират по-рязко, доказано от повишената активност в област на мозъка, наречена sgACC. Тази област се описва като връзката между когнитивното състояние и емоциите. Наблюдава се и повишена активност в темпоралния лоб, който измежду много функции е отговорен и за социалните способности, и паметта.


Депресираните подрастващи демонстрират и по-висока тенденция към отрицателна самооценка. Това е доказано от острия ефект на критиката върху тяхното настроение, както и липсата на особено голяма реакция при чуване на похвала от родителите. В ума на един такъв подрастващ думите, съдържащи критика, са истински и съответстват с техния възглед за себе си. Когато думите на родителите съответстват на вижданията на подрастващите, тогава реакцията им вследствие на тези думи е по-силна – това може да бъде вярно както за депресирани юноши с отрицателна самооценка, така и за тези, които имат положителна самооценка.


„Юношите с депресия са особено чувствителни към родителската критика – те изначално се възприемат негативно и по-малко разчитат на собственото си мнение, когато са сблъскани с родителска критика, споделя главният автор на изследването, Лизан ван Хаутум от университета Лайден.

 

Научното изследване е представено в сп. Psychological Medicine.

 

Референции:
1. Setionago, B. (2023, September 4) Brain imaging study finds criticism from parents has a bigger impact on depressed teens than praise. Retrieved 2023, September 7 from https://www.psypost.org/2023/09/criticism-from-parents-can-have-a-bigger-impact-on-depressed-adolescents-than-praise-neuroimaging-study-finds-183606

2. Houtum, L. (2023, August 9) Sticky criticism? Affective and neural responses to parental criticism and praise in adolescents with depression. Retrieved 2023, September 7 from https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/sticky-criticism-affective-and-neural-responses-to-parental-criticism-and-praise-in-adolescents-with-depression/7DAA3916C8221AB5E6D1D35D3E759A02