В основата на всички наши мисли, емоции и типове поведение са електрохимичните свойства на нашия мозък. Комуникирайки, системите от неврони продуцират осцилаторна активност, позната като мозъчни вълни. Налице са четири категории (алфа, бета, тета и делта) от тези мозъчни вълни, вариращи от най-висока активност до най-ниска активност.

 

Наскоро статия, публикувана в списанието Cognitive Neuroscience, съобщи, че устройствата за аудио - визуално увличане на мозъчните вълни могат да подобрят тета вълните и съответно паметовите функции на организма. Когато говорим за тета вълни, добре е да различаваме корови тета вълни и хипокампални тета вълни. Коровите тета вълни са от 4 до 7 Hz и се свързват с медитативни и унесени състояния. Друг пример са автоматизираните задачи, по време на които можем да се отдръпнем ментално.


 

Хипокампалните тета вълни са от 6 до 10 Hz и се наблюдават, когато мозъкът активно следи нещо. При плъховете тета вълните се ускоряват, докато животното търси изход от лабиринт. При хората се предполага, че този тип тета вълни играят съществена роля при навигацията и механизмите на формиране на спомени. Според едно от научните допускания, тета вълните отделят периодите на кодиране на настоящи стимули от извличането на паметова информация заради същите настоящи стимули, така че да се избегне объркването, което би настъпило, ако кодирането и извличането се случваха едновременно.

 

За какво се използват устройствата за аудио - визуално увличане на мозъчните вълни? Такива устройства се използват за стимулиране на мозъка да влезе в дадено състояние благодарение на пулсиращи звуци и светлини. Методът насърчава мозъчните вълни да се приведат в съответствие с честотата на даден ритъм.Често устройствата за аудио - визуално увличане на мозъчните вълни се продават с обещания, че увеличат IQ-то, стимулират креативността, концентрацията и дори мотивират хората да смъкнат някое друго кило. От клинична гледна точка, твърди се, че помагат при тревожни състояния и депресия. Въпреки че тези твърдения не са съвсем истинни, те на си и напълно грешни. На практика, подобни очаквания са базирани на прекалено опростен възглед относно функцията на мозъчните вълни.

 

Понеже липсват сериозни свидетелства в тази насока, авторите на публикацията провеждат експеримент с 40 доброволци. Разделени на групи, едните получават стимулация на бета вълните, а другите – на тета вълните. След като виждат, че увличането на тета вълните подобряват паметовите процедури на участниците, учените решават да активират отново тета вълните, но чрез елекрическа стимулация. Този път ефектът е обратен: тета вълните се нарушават, което бива последвано от паметовите функции.