Нов систематичен преглед на рандомизирано-контролирани проучвания откри доказателства, че неинвазивната мозъчна стимулация може да намали честотата на пушене (брой цигари на ден) при зависими от никотин пушачи.


Никотинът може да предизвика невроадаптация в различни зони на мозъка, което от своя страна затруднява допълнително отказът от тютюнопушене. Това е и причината изследователи да търсят начини за лечение на никотиновата зависимост, без да се налага болничен престой или прилагане на инвазивни техники.


Тяхната идея е използването на неинвазивна мозъчна стимулация, която противодейства на анормалната мозъчна активност, свързана с хроничната експозиция на никотин.Прегледът е публикуван в научното списание Addiction и разглежда дванадесет рандомизирано-контролирани проучвания на този вид методи мозъчна стимулация. Общият брой на изследваните е 710, от които всички са с никотинова зависимост.


Използвани са техники за мета-анализ, за да се сравнят ползите и безопасността на различни видове стимулация на зони от мозъка. Няколко техники показват обещаващи резултати, но най-високо ниво на повлияване е налице от високочестотната, повтаряща се транскраниална магнитна стимулация. И по-конкретно на определена зона от мозъка - лявата дорзолатерална префронтална кора.


Предположенията на авторите на прегледа е, че тези резултати са следствие на възможно повишаване на активността на тази зона от мозъка, при което последва отделяне на допамин, уравновесяващо системата за възнаграждение и съответно водещо до справяне с т. нар. симптоми на отнемане, които могат да се изразяват в главоболие, нервност, умора, отпадналост и други.


При сравняване с контролните групи, при които не са прилагани подобен тип стимулации на зони от мозъка, резултатите с показват, че лечението се понася много добре от пациентите и не са били наблюдавани преки странични ефекти.


Учените обясняват, че никотинът влияе върху освобождаването на невротрансмитери в мозъка, увеличавайки мозъчната активност и отделянето на допамин. По-високите нива на допамин от своя страна водят до увеличаване удоволствието от пушенето на цигари. С течение на времето хроничното излагане на никотин кара мозъка да произвежда повече рецептори, за да се справи с повишената мозъчна активност.

 

Когато нивата на никотин спадат, например, когато пушач се опитва да се откаже, активността в системата за възнаграждение на мозъка намалява, причинявайки симптоми на отнемане, които водят до неразположение и съответно нараства желанието за пушене.


Източници:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.15624