Резултати от скорошно проучване бяха публикувани в медицинско издание по неврология. В проучването се казва, че при пациентите, които са на терапия със статини се наблюдава по-нисък риск от развитие на болестта на Паркинсон в сравнение с хора, които не приемат статини. Изследователите предполагат, че това може да се дължи на невропротективния ефект върху артериите в мозъка, който тези медикаменти оказват.

 

При групата от пациенти, които са на статинова терапия изследователите откриват понижен риск за по-късно развитие на болестта на Паркинсон в сравнение с пациентите, които прекратяват терапията след като са достигнали нормални нива на холестерол или изобщо не са приемали статини. Авторите на проучването заключват, че хората, които се лекуват дълго време със статини могат да са спокойни, че имат предимството да понижат риска си от развитие на Паркинсон, а също вероятно и други неврологични проблеми в бъдеще.


 

Новината е приета със смесени чувства в научните среди. Една част от изследователите са били обнадеждени, че пациентите, лекуващи се със статини могат да бъдат една идея по-спокойни, че при тях рискът от отключване на болестта на Паркинсон е понижен. От друга страна, тези данни не са достатъчно проучени и доказани. Необходими са още проучвания, които да докажат ефектите на статините и дали те наистина понижават риска от отклюване на Паркинсон.

 

Настоящото проучване е проведено сред 2841 души със средна възраст 76г, които не са били диагностицирани с Паркинсон в началото на проучването. 936 от тях или 33% са приемали статини редовно. Изследователите са проследявали участниците в проучването веднъж годишно в продължение на шест години като проверят статините, които приемат, а също и за симптоми на Паркинсон.

 

Хората са диагностицирани с Паркинсон, ако проявяват два или повече от следните симптоми: тремор, скованост, паркинсонова походка и общо забавяне на движенията.

 

До края на проучването 1432 души, или 50%, са развили признаци на паркинсонизъм. От 936 души, приемащи статини, 418 души, или 45%, развиват паркинсонизъм шест години по-късно, в сравнение с 1014 от 1905 души, или 53%, от тези, които не са приемали статини.
След като контролират възрастта, пола и съдовите рискове като тютюнопушене и диабет, които могат да повлияят на риска от паркинсонизъм, изследователите установяват, че хората, които са приемали статини, средно имат 16% по-нисък риск от развитие на паркинсонизъм шест години по-късно в сравнение с тези, които не са приемали статини.
 

Референции:

https://neurosciencenews.com/statins-parkinsons-20242/?fbclid=IwAR3VjnH8ESrjPlAriKr5DTYJwozH3PY9WuY6i5m1hL503-xArdz-77c8_RY