Причините за депресията са сложни и представляват предизвикателство за учените и специалистите по психично здраве, които я лекуват. Повишен риск от депресия може да оказва генетичната обремененост, но невинаги гените определят дали човек ще развие това твърде често срещано разстройство на психичното здраве. Няма една-единствена причина за появата на депресия, а още по-сложна е връзката между гените, депресията и други известни допринасящи за състоянието фактори.


Наличието на генетична предразположеност към депресия може да изостри тези фактори и може да повлияе на това кога даден човек може да изпадне в депресия, както и колко дълго могат да продължат симптомите. Важно е обаче да се знае, че депресията може да се развие при всеки човек, дори при някой, който не е генетично предразположен и не е податлив на известни рискови фактори.


Наследствеността е сложно взаимодействие между много фактори, а не само между отделни гени. Когато проучват депресията или други здравословни заболявания, учените често търсят промени в гените. Тези промени се класифицират според ефекта (ако има такъв), който имат.Ако ген, свързан със специфично състояние, е променен (мутирал), това може да доведе до по-голяма (или по-малка) вероятност да допринесе за развитието на състоянието. По-малко вероятно е полезна мутация да повлияе на състоянието, отколкото негативна, която да доведе до по-голяма патология.


Изследванията показват, че гените играят роля в потенциалния риск за много здравословни състояния, включително депресия. Някои изследвания също показват, че жените е възможно да са по-податливи на генетичните фактори, свързани с депресията, отколкото мъжете.


Въпреки че изследванията предоставят ценна информация за потенциалната наследственост на психичните заболявания, нито едно проучване не е идентифицирало окончателно конкретен ген като първопричина за депресия.


Депресията може да бъде лекувана с лекарства, психотерапия и други методи като когнитивно-поведенческа терапия. На някои хора може да бъде предписана комбинация от лечения.


Гените могат да повлияят на това колко добре специфично лечение работи при даден пациент. Например изследванията показват, че определени гени могат да повлияят на това колко добре тялото абсорбира, използва и отделя алкохол и лекарства, включително антидепресанти. Идентифицирането на симптомите на депресия в себе си и в другите е от решаващо значение за лечението на състоянието.


Библиография:
U.S. National Library of Medicine. MedlinePlus. What does it mean to have a genetic predisposition to a disease?
Dunn EC, Brown RC, Dai Y, et al. Genetic determinants of depression: recent findings and future directions
Flint J, Kendler KS. The genetics of major depression
Albert PR. Why is depression more prevalent in women?
Verywell Mind. How Genetics Can Play a Role in Depression