Тъй като социалните медии продължават да играят централна роля в живота на момичетата и младите жени, влиянието им върху момичешкото възприятие за красота продължава да расте. Социалните медии не само излагат младите на определени стандарти за красота и културни идеали за женственост, но нововъзникващите изследвания показват, че допринасят за развитието на хранителни разстройства и телесна дисморфия при жените.

 

Под „телесен образ“ в психологията се разбира възприятието, което даден индивид притежава за собственото си тяло в термините на привлекателност и сексуалност. Един от начините на нарушаване на „телесния образ“ е чрез интернализиране на онези социокултурни идеали, които се промотират от съответната среда. Връзката с хранителните разстройства се осъществява, когато засегнатите момичета се ангажират с поведение, насочено към постигане на „идеала“.


 

Въпреки нарастващото познаване в тази област, тенденцията не се е променила през годините. Напротив, социалните мрежи притежават още по-негативно въздействие в сравнение с други медийни формати, тъй като играят все по-голяма роля в ежедневието на младите хора. Младите момичета не само се излагат всекидневно на обективизиране на телата на известни личности, но и самите те се ангажират в процеса благодарение на т.нар. „селфита“.

 

Съществува обаче изненадващ ефект от това, че обикновено хората редактират, "фотошопват" и разкрасяват допълнително селфитата си. Публикувано в Body Image, ново изследване всъщност показва как знанието, че повечето снимки на сексуализираните женски образи в социалните мрежи е "фотошопнато", притежава благоприятни следствия за „телесния образ“ на момичето пред компютъра/телефона. С други думи, когато субектът има достъп до някаква индикация, че снимката е доизпипана, той става по-резистентен към интернализацията на идеалния образ.

 

Това са добри новини, тъй като колкото по-внимателно и съзнателно се използва една социална мрежа, толкова по-способни са потребителите да избягват нейните „клопки“. Не на последно място, не са малко хората, които използват социалните мрежи, за да документират собствените си истории и да създадат общност на подкрепа.