Социалната изолация има съществен ефект върху мозъка на възрастните лица. Липсата на социални контакти е възможен причинител на атрофията на мозъка и влошаване на когнитивните способности, повишавайки риска от възникване на деменция.


Добре известно е, че липсата на контакти с други хора е един от рисковите фактори за възникване на някакъв вид деменция в напреднала възраст. Социалната изолация има доказан ефект върху когнитивния упадък при възрастните, като мозъчни снимки сочат за промени в структурата на мозъка, като се наблюдават намалени обеми на тъканите в някои области като хипокампуса, или амоновия рог – частта на мозъка, свързана директно с когнитивните функции, като има особено значение за способността ни да оформяме спомени. 


Изследването на екипа на Лоренц Ламер, студент в института „Макс Планк“ за когнитивни и мозъчни науки в Лайпциг, Германия изследва начините, по които обемът на хипокампуса се изменя с възрастта и затвърждаването на връзката му със социалната изолация. Анализирани са данни на над 10 000 доброволци, за да се установят рисковите фактори за болести като деменция, свързани с увреждането на мозъка в напреднала възраст. Резултатите сочат, че продължителните периоди на социална изолация водят до намаляване на обема на хипокампуса в мозъка. За продължителна социална изолация в случая на научното изследване се е смятал периодът от 6 години. В такива случаи се наблюдават и проблеми с когнитивните способности, най-вече при изпълнителната функция – способностите за фокусиране, запомняне и самоконтрол. Най-вече е засегната паметта.


Откритията на изследването сочат за осем клъстера нервни клетки (неврони) в мозъка, свързани директно със социалната изолация. При социално изолиране тези клъстери са станали по-тънки в лявата част на определени области в мозъка. Наблюдава се и намаляване на дебелината на мозъчната кора при един от клъстерите.


Вероника Уите, един от главните автори на научното изследване споделя че, изследването потвърждава твърдението, че социалната изолация е свързана с ускорено стареене на мозъка и влошаване на когнитивните способности при възрастни. Откритията на изследователския екип предполагат, че социалните контакти предотвратяват зловредни мозъчни процеси и по този начин запазват структурата и функциите на мозъка.


Научното изследване е публикувано в сп. eLife.


Референции:

1. Hedrih, V. (2023,September 3) Social isolation contributes to brain atrophy and cognitive decline in older adults, study suggests. Retrieved 2023, September 4 from https://www.psypost.org/2023/09/social-isolation-contributes-to-brain-atrophy-and-cognitive-decline-in-older-adults-study-finds-183591

2. Lammer, L. (2023, June 20) Impact of social isolation on grey matter structure and cognitive functions: A population-based longitudinal neuroimaging study. Retrieved 2023, September 4 from https://elifesciences.org/articles/83660