Синдром на Даун е генетично заболяване, което засяга едно на 733 новоредни деца. Това е най-честото заболяване, дължащо се на хромозомни аномалии, което се среща при всички човешки раси и общества, независимо от степента на икономическо развитие. Повече от 400 000 души в САЩ са засегнати от Синдром на Даун. В България на година се раждат около 100 деца със заболяването.


Хората със Синдром на Даун могат да се разпознаят по ниския ръст, „плоско лице“, малък нос и дръпнатите очи, фенотип, типичен за монголоидната раса. Други отличителни белези са слабият мускулен тонус и наличието само на една дълбока линия на вътрешната страна на дланта. Тъй като тези белези могат да са индивидуална особеност, диагнозата Синдром на Даун се поставя само след цитогенетично хромозомно изследване. Всеки човек със синдром на Даун притежава уникална своя индивидуалност и различен набор от особености по отношение на менталното и физическо здраве.


Опасното за хората със Синдром на Даун е, че при тях рискът от развитие на различни заболявания е висок. За Синдром на Даун са характерни пороци на сърцето, проблеми със слуха, чести респиранторни заболявания, тиреоидни заболявания, болест на Алцхаймер, левкемия в детска възраст. Понастоящем много от тези заболявания са лекуват и са преодолими и повечето хора със синдром на Даун могат да имат добро здравословно състояние. Статистичните данни потвърждават този факт – в последните десетилетия средната продължителност на живот при хората със синдрома на Даун скача от 25 на 60 години.


Хората със Синдром на Даун имат забавено когнитивно развитие, което при подходящо обучение е в умерени граници. Децата със Синдром на Даун се учат да седят, вървят, разговарят, играят и да извършват други действия. Разликата е, че те придобиват тези умения по-късно, в сравнение с връстниците им.
 

Квалифицирани образователни програми, стимулиращата атмосфера у дома, добрите здравни грижи и позитивната подкрепа от семейството, близки и обществото могат да помогнат хората със Синдром на Даун да развият своя пълен потенциал и да водят пълноценен живот.


Хората със Синдром на Даун могат да посещават училище и да работят, както и да взимат участие в решения, които ги засягат и да дават своят принос на обществото по много различни и удивителни начини.


В продължението: Причините за Синдром на Даун и изследвания.