Запазване на обонянието в напреднала възраст вероятно ще се окаже добър индикатор за нисък риск от деменция според учени от Калифорнийския университет в Сан Франциско. 


Изводът им е на база наблюдението на 1800 души за период 10 години. 


Според тях възрастните, които запазват добра сензорна функция и успяват да разпознаят уханието на роза, лимон, разредил на боя, е далеч по-вероятно да се радват на добри когнитивни способности по-късно в живота си.Сензорният упадък сам по себе си може да е свързан със загуба на паметта, вероятно по коствен път заради засегнато ментално здраве или възпрепятствана социализация.


В началото на изследването всеки един от участниците е без наличие на признаци за деменция. В последствие 328 от тях (18%) развиват състоянието. 


При анализа на данните учените установяват, че 27% от хората проявили по-слаби обонятелни способности, по-късно са диагностицирани с невродегенеративното заболяване.


От представителите се със средни резултати в разпознаването на миризми – 19% по-късно се оказали с деменция. От най-добре представилите се числото на засегнатите било 12%.


Освен обонянието, учените са проследили и силата на другите сетива – слуха, зрението и тактилните способности.


При участниците, при които се наблюдавал спад на обонянието с 10%, рискът от деменция се повишил 19%. Същата връзка се намерила и по отношение на зрението, слуха и тактилните, но в далеч по-ниска степен. При 10% спад при тях рискът от деменция нараствал само от 1 до 3%.


Изследователите предполагат, че частта от мозъка, която отговаря за обонянието, се засяга доста по-рано в хода на заболяването.

 

Загубата на обоняние според тях може да е предклиничен индикатор за деменция. Слухът и зрението имат друго отношения спрямо процеса. Тяхната загуба може да ускори когнитивния упадък, по няколко начина: ограничават се когнитивните способности, на мобилността и социалните контакти, което несъмнено повлиява психичното здраве, което допълнително влошава процеса.


Възрастните със запазена добра мултисензорна функция като цяло и са по-здрави, с по-нисък процент диабет, високо кръвно, сърдечносъдови заболявания, включително и инсулт.


Изследването е публикувано в Alzheimer's and Dementia: The Journal of Alzheimer's Association