Няма официална статистика за това колко българи страдат от дислексия. В световен план близо 15 % от населението изпитват затруднения при четенето. За тези хора редовете с букви не изглеждат както за всички останали – стройни редици от знаци, които да свържеш със звук. Заради особеност на мозъка и друг ред на функционирането на мозъчните зони, буквите често се сливат, разменят местата си, танцуват по белия лист...
 
Решение на проблема се опитва да даде младата Кристина Костова. Тя изобретява специален шрифт "АДИС", който помага на хората с дислексия да четат. Студентката залага на лека деформация в графичното изобразяване на буквения знак, с помощта на която окото се води и прави по-лесно връзка между думите. Създаването на шрифта ѝ отнема две години, но той определено вече е готов да бъде от полза.
 
Разбира се, за да е в същината на проблема, самата Кристина е засегната от проблема дислексия, което е един добър пример за високите интелектуални способности на тези хора. И затова може би съзнателно или не дава специално име на шрифта облягайки се на двойното отрицание, от което българинът граматично е „изобретил“ обратния ефект. Първата частица на думата дислексия „дис“ създава отрицание – в случая думата изобразява проблем с лексиката, грубо обобщено. Авторката поставя едно водещо „А“, което пък е отрицание на отрицанието.
 
Историята на Кристина Костова можете да видите във видеото на Милена Енчева и оператора Петър Симеонов от Bg ON AIR.