Вероятно повечето от нас мислено водят диалог със себе си – често си напомняме да платим сметката за телефона или репетираме какво да кажем по време на разговор, който ни притеснява. Но, ако този глас се превърне в гласове, които не можем да контролираме? 
 
Според някои психолози не преди дълго всички хора са чували гласове, които били образувани „вътрешно“ от дясното мозъчно полукълбо, но възприемани като външни от лявото полукълбо. В резултат, тези гласове са тълкувани като общуване с боговете. 
 
Около 1000 г. пр. Хр. с развитие на модерното съзнание тези гласове започват да се разпознават като собствени. 
 
Според някои психиатри мозъкът на хората, които страдат от шизофрения, може да се връща в стадия, в който не разпознават някои от мислите си като свои. 
 
Шизофренията е заболяване на нервната система и засяга около 1% от населението в глобален мащаб. Шизофренията и раздвоението на личността не са едно и също нещо. 
 
Симптомите на шизофренията често включват халюцинации – от обекти, които не съществуват, до заблуди, свързани с конспирация; тежка депресия и чуване на гласове.
NEWS_MORE_BOX
 
Слуховите халюцинации се появяват при много нарушения. Те варират от обикновено звуци, до думи или имена. Гласовете, които чуват шизофрениците обаче, са доста различни. Те често са свързани с моментното им психично състояние и могат да бъдат обидни, обвиняващи, заплашителни и жестоки - въплъщават много страховете им. 
 
Към момента повечето медикаменти, предназначени за третиране на шизофрения, са насочени най-вече към повлияване на халюцинациите и заблудите. За жалост, около 49,5% от засегнатите пациенти в крайна сметка не приемат предписаните им лекарства